Obsah

KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti od 5 let

každé úterý 16.00 - 17.00 a 17:15 - 18:15 (skupiny podle věku) vchod B
ukázková hodina: 12. září 2017
začínáme: 19. září 2017
vede: Lenka Valášková
cena: 1270,- (16 lekcí) 1.pololetí
webové stránky: http://www.keramikamilovice.cz/


Keramický kroužek je určen pro děti od 5 let, které budou rozděleny do dvou skupin podle věku.  Malí keramici se  přes základní hmatová cvičení seznámí s keramickou hlínou. Postupně si vyzkouší modelování z volné ruky, což je nejstarší metoda výroby keramiky. Zahrnuje vytváření tlačením, spojování hliněných válečků, vytváření z plátů (vykrajování z plátu, práci se šablonou), zdobení engobami nebo glazováním.
Prací s hlínou si děti nejen procvičí prsty, ale projeví i svou fantazii a tvořivost.
Přenesou své pocity, zkušenosti a zážitky do hliněné podoby,jež Vám předvedou na nějaké z výstav kroužku.


keramika