Obsah

15.výročí spolku

V roce 2018 spolek Maminky dětem slaví 15 let

 

Spolek Maminky dětem z Milovic letos oslavuje 15 let od svého založení. Spolek vznikl v roce 2003 z podmětu několika maminek, které cítily potřebu trávit více svého volného času smysluplnými činnostmi, které by naplňovaly jak maminky, tak jejich děti. Z počátku se scházely na pískovištích a organizovaly menší akce zejména pro své děti a později i pro další rodiče z Milovic.

V roce 2004 se jim úspěšně podařilo otevřít Mateřské centrum na nám. 30. června 507, ze kterého se stalo v roce 2011 centrum Rodinné.  Rodinné centrum nabízíprostor pro trávení volného času rodičů s dětmi, pořádá kurzy péče o novorozence a batolata (mimiklub), vzdělávání pro rodiče, kroužky pro děti a  příměstské tábory. RC vytváří veřejný prostor, kde se lidé potkávají, navazují kontakty a získávají informace.

Dnes spolek provozuje v Milovicích nejen Rodinné centrum, ale i dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež, zastřešuje Lesní mateřskou školu Skřítek, Dětský folklórní soubor Mlynařice a Centrum poradenství a intervence POINT.Každoročně pořádá několik velkých akcí pro rodiny v Milovicích. Svou činností se aktivně podílí na komunitním životě v mladém městě Milovice.

Všechnu tuto činnost zajišťují nejen pracovníci, ale také velké množství dobrovolníků.  Sdružením prošlo za 15 let 100 členek a členů, kteří se na rozvoji organizace podíleli.

Pokud máte chuť a zájem, můžete se zapojit  i VY.

Mgr. Ludmila Šimková, spoluzakladatelka

 

Více o činnosti spolku na:

www.rcmilovice.cz

www.nzdmmilovice.cz

www.pointmilovice.cz

 

Poděkování dárcům oblečení a pomůcek pro děti

 

Děkujeme všem dárcům věcí do charity. Všechny věci jsme zdárně roztřídili. Část věcí si rozebrali potřební z Milovic a ostatní věci budou odvezeny do porodnice v Nymburku, Naděje Mladá Boleslav, Domov Pod lipou Lipník a do Fondu ohrožených dětí Praha – Štěrboholy.

Další sbírka proběhne na jaře 2018.

Děkujeme.

L. Šimková

za RC Milovice

 

 

 

Listopad 2017

 

Cesta pohádkovým lesem

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

V neděli 17. 9. se konal již 14. ročník Cesty pohádkovým lesem. Organizátoři z rodinného centra ve spolupráci s Poutníky Štěstěny, 59. Přední hlídkou RoyalRangers Milovice,Alpíky, Target sport Milovice, žáky ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Juventapřipravili pro děti 9 stanovišť s různými úkoly. Děti na cestě potkaly pohádkové postavičky Sněhurku se sedmi trpaslíky, piráty, Mimoně, Bořka stavitelea mnoho dalších. Mohli si vyzkoušet jak se staví zeď nebo uvařit krupičnou kaši. V cíli na každého účastníka čekala odměna. Kromě toho měly děti možnost svézt sena koni, nechat si ozdobit obličej či vyrobit si placku.  Příznivé počasí vylákalo spoustu dětí s rodiči. Cesty účastnilo okolo 380dětí.

Poděkování patří všem 70 dobrovolníkům z řad členek Maminky dětem z.s.,aktivním rodičůma všem pomocníkům. Akce se konala s podporou České průmyslové a zdravotní pojišťovny ve spolupráci s městem Milovice.

Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila a těšíme se na jubilejní 15. ročník.

Mgr. Ludmila Šimková

Ředitelka RC Milovice

Dopravní výchova

Nestačí se jen připoutat v autě

Základní školy v Lysé n. Labem se od září 2017 zapojí do projektu Dopravní výchova názorně a prakticky zapamatovat si navždycky 2. Projekt již druhým rokem realizuje Rodinné centrum Milovice za podpory ŠKODA AUTO a. s.  v  regionu Nymburk a Mladá Boleslav.

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky, tréninky či za zábavou – pěšky, autem nebo na kole. A to za každého počasí, v zimě ráno i večer za tmy… Co dělat, abychom se domů vrátili v pořádku a nezranili se nejen cestou, ale i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci druhým, když se něco stane?

Na tyto a jiné otázky dětem  z 1. stupně odpoví lektorky primární prevence dětských úrazů Ing. M. Vítů a Mgr. H. Torresová,  které pro děti připravili originální interaktivní semináře, kde si budou moci ověřit a doplnit své znalosti a vyzkoušet rozličné pomůcky pro svou bezpečnost.

Nestačí se jen připoutat v autě, nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to správně!

Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka RC Milovice

dopravni vychova

Prázdninové kluby

Král Karel IV. navštívil děti na táboře

O prázdninách 2017 jsme realizovali 4 turnusy příměstských táborů na kterých se vystřídalo okolo  80 dětí. Několik dětí se účastnilo i všech čtyř turnusů.

Každý běh měl jiný program a vedl ho jiný tým.  První běh měl téma Cesta kolem světa, druhý Olympiáda,  třetí Karel IV. a čtvrtý Vynálezy a objevy.

Například na třetím běhu  se děti během týdne  seznamovaly s dobu ve které žil Karel IV. Vyzkoušely si tradiční řemesla, navštívily hrad Karlštejn a připravily slavnostní hostinu.  „Cílem programu bylo zábavnou formou přiblížit tuto dobu dětem“,  uvedla autorka programu Iva Vosáhlová.

A co na to děti?

Odcházely každý den spokojené a unavené. Mnohé se ptaly zda budou tábory i příští rok. Již teď odpovídáme, ano. Máme v plánu i v dalším roce příměstské tábory pořádat.

4. 8. 2017 Mgr. Ludmila Šimková (hlavní vedoucí)

Kurz Rozvíjím svůj svět

Od ledna co června probíhal v rodinném centru ve spolupráci s neziskovou organizací Spiralis kurz určený pro ženy, které se chtějí rozvíjet, podnikat, měnit svět kolem sebe. Celkem kurz absolvovalo 20 žen z celého regionu. Během kurzu se dozvěděli na naučili spoustu nových věcí.

V předmětu Prezentační a komunikační dovednosti absolventka Veronika Hermachová uspěla na výbornou. Využila veškerých dostupných prostředků a svou značku Hezkej Pytlík reprezentuje zábavnou formou i v obědové pauze a prodeje prokazatelně stoupají. Doporučení týmu RozvíjímSvůjSvět: Jen tak dál! Vy ostatní, připravte si dostatečně plnou peněženku a těšte se na krásné nové látky, střihy a originalitu. Odoláte jen stěží.

Děkujeme všem absolventkám za jejich nasazení a týmu Spiralis za jejich vedení.

30. 6. 2017 Mgr. Ludmila Šimková

Slavnost rodin

V sobotu 20. 5. proběhl na zahradě Domova Mladá 5. ročník Slavnosti rodin. Tuto akci pořádá rodinné centrum k příležitosti Dne rodin ve spolupráci s Domovem Mladá.

Účastníci mohli zhlédnout bohatý program – vystoupení mažoretek, ukázku výcviku psů kynologického klubu Milovice, vystoupení DFS Mlynařice. Dětem se nejvíce líbila divadelní představení o Červené Karkulce a Balónkovou show s kouzelníkem. Všichni se mohli zapojit do zumby pro malé i velké pod vedením Lucie.

Na zahradě bylo možné svézt se na koni, přitulit se k pejskovi Agátě, vyzkoušet trampolínu či skákací hrad. Děti si mohly vyrobit něco z keramiky, zahrát si hry či lézt po laně. Celkem se akce účastnilo 458 rodičů s dětmi.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění akce. Především spolupořadateli - Domov Mladá a klientům, kteří nám pomáhali.

Děkujeme za podporu : městu Milovice, firmě Fiala a.s., panu Svátkovi a České průmyslové a zdravotní pojišťovně.

Děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat a těšíme se na další ročník.

Za pořadatele

Mgr. Ludmila Šimková, RC Milovice

mlynaricedivadlozumbaklaun

13. narozeniny

Rodinné centrum Milovice slaví 13. narozeniny

V dubnu 2004 otevřelo poprvé své dveře dětem a rodičům nově zřízené Mateřské centrum v Milovicích. Centrum vzniklo na základě iniciativy a činnosti občanského sdružení Maminky dětem.  Sdružení, které založily maminky na mateřské dovolené a reagovalo na potřebu zázemí pro aktivity rodičů s dětmi.  Po půlročním hledání vhodného zázemí se jim podařilo zakotvit v bývalém domě důstojníků v Milovicích.  Z bývalého důstojnického baru je dnes velká herna pro děti. Časem tento prostor byl kapacitně naplněn natolik, že bylo potřeba rozšířit zázemí. To se povedlo v roce 2011 za podpory města (vznikla klubovna) a zároveň došlo k přejmenování z mateřského centra na centrum rodinné.

Dnes má rodinné centrum dva oddělené vchody do herny a do klubovny a nabízí volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi od narození do školního věku.  Dále se zaměřuje  naaktivity na podporu rodiny, především v oblasti výchovy dětí a partnerských vztahů. Vytváří zázemí opory a podpory rodičů s dětmi, které se v tomto městě teprve zabydlují a řeší různé životní situace.

Jak se centru daří dnes,  ilustrujeněco málo ze statistiky. V roce 2016 bylo otevřeno RC pro veřejnost celkem 208 pracovních dní.

Aktivity navštívilo celkem510 jednotlivých rodičů.  Dále proběhlo5 velkých víkendových akcí, kterých se účastnilo okolo 1000 dětí a dospělých. Do celkem osmi pravidelných kroužků docházelo 187 dětí (za 1. a 2. pololetí).Provoz zajišťují 3 zaměstnankyně,  dalších 25  lektorů a spolupracuje okolo 50 dobrovolníků.

 

Za vznikem RC a jeho fungováním bylo a je mnoho nadšených lidí, kteří svou prací přispěli k jeho rozvoji buď jako dobrovolníci nebo jako pracovníci.

Všem těm, kteří se na činnosti RC podíleli, patří velký dík.

Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás a zveme Vás na den otevřených dveří  čtvrtek 6. 4. 14 – 18 hod. Vstup zdarma.

 

Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka RC

Duben 2017

 

Ukliďme Česko

V Milovicích proběhl 11. ročník jarního úklidu města v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

V sobotu 8. dubna proběhl úklid Milovic ve spolupráciměsta Milovice a Maminky dětem, z.s. za podpory firmy FCC ČR. Dobrovolníci uklízeli nejen u svých domů, ale i v přilehlých lokalitách.Do úklidu se také zapojili  děti ze ZŠ Juventa, ZŠ T.G.Masaryka, Nízkoprahový klub, Tagert sport Milovice, lesní mateřská školka Skříteka další dobrovolníci z řad občanů.  Dobrovolníci z Tagert sportu uklízeli již v pátek před akcí za deště okolí Hakenova stadionu. Základní školy se vydali na úklid v dalším týdnu.

Všem, kteří se úklidu účastnili, děkujeme. Máme radost z toho, že i málo nadšenců dokáže vykonat mnoho práce, která je vidět. Celkem se  úklidu vnitřní části města  účastnilo  60 dospělých a 53 dětí . Letos bylo sebráno okolo tun odpadu.Množství odpadu svědčí o tom, že některým občanům našeho města nic neříká pořádek. Buďme občany, kteří udělají pár kroků k odnesení odpadu na určená místa. Podpoříme tím udržování pořádku a čistoty ve městě.

Za Milovice krásnější!

Mgr. Ludmila Šimková

Lenka Průšková, koordinátorka úklidu