Obsah

VEŘEJNÁ SBÍRKA "POMOC RODINĚ S PATERČATY"
 

AKTUALITY

První měsíc chození do MŠ mají paterčata za sebou. Děti se do školky každý den těší a tak není problém je ráno dostat z postelí. Rozdělení do dvou tříd se osvědčilo dobře. Cestou ze školky si děti povídají, co v které třídě dnes dělaly. Paní učitelkám za jejich milý přístup k dětem moc děkujeme.

Alexandra Kiňová

obrazek ze skolky

 

ČERPÁNÍ FINANČNÍ SBÍRKY

Měsíce srpen a září byly finančně velmi náročné. Byly zakoupeny skříně a upravena předsíň. Mezi další veliké položky patřily platby spojené s nástupem dětí do MŠ - stravné a platby na kulturní fond. Dále byly uhrazeny platby pro Antonia v ZUŠ, za školní družinu a obědy.

 

Z vybraných 15 000 Kč bylo 3 000 Kč hned předáno ZŠ na třídní fond a akce školní družiny. 5 000 Kč máme uloženo v pokladně na celý školní rok na věci spojené s MŠ (vše budeme muset podložit orazítkovanými účtenkami). Zbývajících 7 000 Kč čeká na chvíli, kdy bude potřeba nakoupit pro všechny děti zimní boty.

Jak funguje správa peněz z TÚ

Transparentní účet zřídil spolek Maminky dětem již v roce 2015. Každoročně jsme povinni podávat vyúčtování Středočeskému kraji, který sbírku povolil. Z vybraných peněz lze hradit pouze položky schválené SK při vyhlášení sbírky a nic jiného.

Přístup k účtu a tudíž možnost platby z účtu, platby kartou či výběry z bankomatu mohou dle smlouvy mezi Maminky dětem, z.s. a rodiči paterčat (sepsané právníkem a doložené na Středočeském kraji při zřizování TÚ) provádět pouze pověření pracovníci daného spolku a nikoliv rodiče paterčat, v jejichž prospěch je účet zřízen a veden. Protože není možné, aby pověření pracovníci s platební kartou doprovázeli rodiče paterčat na nákupy, byla již před rokem zřízena pokladna, do které jsou vždy jednou za nějakou dobu převedeny peníze v hotovosti. I k penězům vybraným z TÚ v hotovosti, jsou správci sbírky povinni předkládat při vyúčtování Středočeskému kraji faktury a účtenky!

 

Poznámka pro novináře:

Pokud potřebujete nějakou platbu vysvětlit, napište nám do RC. Nepište hned své spekulace do novin, rodině tím výrazně škodíte!!!

Děkuji Petra Dobiášová

 

HMOTNÁ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

clovicek

 

 Aktuální seznam potřebných věcí zde

 

Kontaktní email: info@rcmilovice.cz

Adresa pro zasílání darů:
Rodinné centrum Milovice
nám. 30. června 507
289 24 Milovice
označení Paterčata

Prosíme, abyste do balíčku vložili email, či adresu, abychom Vám mohli poděkovat.

Materiální sbírka pořádaná Rodinným centrem Milovice probíhá již od narození paterčat v roce 2013.
Účelem sbírky je financování potřeb pro paterčata a jejich bratra až do jejich plnoletosti.
Rodiče paterčat děkují všem dárcům a příznivcům

 


FINANČNÍ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

Spolek Maminky dětem Milovice vyhlašuje k 2. 4. 2015 povolenou veřejnou sbírku na pomoc rodině paterčat.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 2900747774/2010 (Fio banka, a.s. pobočka Nymburk) na pomoc rodině s paterčaty z Milovic.

Veřejná sbírka byla povolena dne 30. 3. 2015 pod spisovou značkou SZ_044723/2015/KUSK a osvědčení bylo doručeno organizaci dne 1. 4. 2015.

Účelem sbírky je financování potřeb pro paterčata až do jejich plnoletosti. Z transparentního účtu budou hrazeny např. výdaje spojené s nákupem oděvů a obuvi, léků, lékařských zákroků, úpravy bytu pro potřeby 8 členné domácnosti, vybavení dětského pokoje, výdaje spojené se vzdělávacími potřebami dětí a jiné.

Za každý příspěvek, který příznivci paterčatům pošlou, děkujeme.

Za Maminky dětem Mgr. Petra Dobiášová

Vzor darovací smlouvy ke stažení zde. Vyplněné darovací smlouvy k potvrzení zasílejte na info@rcmilovice.cz nebo na adresu Rodinné centrum Milovice, nám. 30. června 507, 289 23 Milovice.

Stav transparentního účtu můžete sledovat na
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900747774

Rodinu podporují:

Pavel Šporcl s rodinou
www.pavelsporcl.cz
www.facebook.com/pavelsporcl