Obsah

1

Lesní klub Skřítek - lesní mateřská školka Milovice

 

Lesní klub Skřítek - celodenní lesní ekoklub, člen asociace Lesních mateřských škol, držitel titulu Školka blízká přírodě, titul uděluje Asociace lesních mateřských škol, a v roce 2010 probíhal pod záštitou MŽP. Opětovně získán v roce 2011.

Lektorky se každoročně účastní mezinárodní letní pedagogické školy.

Klub funguje devátým rokem, provoz byl zahájen ročníkem 2010. Lesní klub Skřítek je určen pro děti ve věku 2,5 - 6 let.

Program klubu probíhá v lesích města Milovice, venkovním zázemím je maringotka. Jsou využívány bohaté možnosti přírodního okolí – lesy, louky, parky, hřiště. Denní přehled o programu dětí v lesní školce na facebooku.

23

Převážná část programu lesního klubu probíhá venku za každého počasí.
Motto a hlavní myšlenka klubu: "S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů."
Klub veden v principech udržitelného rozvoje a výchovou dle "Respektovat a být respektován", vycházíme ze zkušeností lesních mateřských škol.
 
Lesní mateřské školy -  http://lesnims.cz/
Respektovat a být respektován -  http://www.respektovani.com/
4

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU Lesního klubu Skřítek:

 • individuální přístup a respekt k dítěti, partnerství rodiny a klubu, rodinný přístup, zapojení rodičů do dění v klubu 
 • vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, pohybu a sounáležitosti s přírodou, každodenní pobyt venku děti otužuje, zlepšuje jejich zdraví a imunitu 
 • environmentální výchova dětí
 • udržování tradic
 • zážitková a lesní pedagogika, outdoorová pedagogika
 • aktivní zapojování děti do péče o své okolí
 • vedení dětí k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a svému okolí
 • dodržování pricipů udržitelného rozvoje
 • péče o zvířata - ZOO koutek přímo v klubu 
 • hudební výchova a dramatická výchova – hra na Orffovy nástroje, vlastní divadelní představení
 • výtvarná výchova, práce s přírodními materiály

5

Kontakt:
E-mail: skritek-milovice@seznam.cz