Obsah

Kontakt- Lesní klub Skřítek

 
Gabriela Tlapáková
Koordinátorka projektu, lektorka, tel. 730 574 133
 
Lenka Harceková
Lektorka, správa www a e-mailu
 
Mgr. Monika Boušková
Odborný garant projektu
 

E-mail: lesni.klub.skritek@seznam.cz                  www.facebook.com/lesniklubskritek

Číslo účtu: 107 - 9282470297/0100 variabilní číslo 8