Obsah

JÓGA pro děti od  6 let

Kdy: pondělky od 17.30 – 18.15

Ukázková hodina: 24. 9.

Začínáme: 1. 10. 2018

Pod vedením: N. Horská, lektorka jógy

Cena: 980 Kč za 1. Pololetí (14 lekcí), vchod A

joga