Obsah

KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti od 5 let i dospělé

každé úterý 16.00 - 17.00 vchod B
(na adrese: Lesní školka Skřítek, Nám. 30. Června 507, Milovice vchod B)
začínáme: 17.9. 2019
vede: Lenka Valášková
cena: 80Kč /lekce (1200 Kč /15 lekcí bez 29.10) 1.pololetí
webové stránky: http://www.keramikamilovice.cz/


Keramický kroužek je určen pro děti od 5 let, které budou rozděleny do dvou skupin podle věku.  Malí keramici se  přes základní hmatová cvičení seznámí s keramickou hlínou. Postupně si vyzkouší modelování z volné ruky, což je nejstarší metoda výroby keramiky. Zahrnuje vytváření tlačením, spojování hliněných válečků, vytváření z plátů (vykrajování z plátu, práci se šablonou), zdobení engobami nebo glazováním.
Prací s hlínou si děti nejen procvičí prsty, ale projeví i svou fantazii a tvořivost.
Přenesou své pocity, zkušenosti a zážitky do hliněné podoby,jež Vám předvedou na nějaké z výstav kroužku.


keramika