Obsah

Cvičení na míčích - novinka

šk. rok 2023/2024

pro děti 8 - 15 let

PRO MALÝ POČET PŘIHLÁŠENÝCH, NENÍ KROUŽEK PRO DĚTI OTEVŘEN. STARŠÍ DĚTI MOHOU NAVŠTĚVOVAT CVIČENÍ NA MÍČÍCH PRO DOSPĚLÉ PONDĚLKY 16.30 -17.30 HOD.

 

Kdy: pondělky 16.30-17.30 hodin 

Zkušební lekce: 11.9.2023

Začátek kroužku 18.9.2023

Pod vedením: L. Šafaříková

Cena: 120 Kč/ lekce

Kurzovné 1. pololetí (18 lekcí): 2160,-          (nebude 1.1.2024)

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 37 (do poznámky uveďte jméno dítěte + název kroužku)

Kde: Sál Rodinného centra Milovice, Komenského 581

 

míče