Obsah

Řečové hrátky a divadelní příprava pro děti od 6 let

Má vaše dítě problém s řečí? Potřebuje se rozvíjet? Hravou formou se děti budou učit krátké básničky, říkadla a scénky.

Kdy: čtvrtky od 15.30 -16.30

Ukázková hodina: 27. 9.

Začínáme: 4. 10. 2018, vchod B

Pod vedením: H. Pšenicová Cena: 900 Kč za 1. pololetí

logopedie