Navigace

Obsah

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA "POMOC RODINĚ S PATERČATY"


FINANČNÍ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

Spolek Maminky dětem Milovice vyhlašuje k 2. 4. 2015 povolenou veřejnou sbírku na pomoc rodině paterčat.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 2900747774/2010 (Fio banka, a.s. pobočka Nymburk) na pomoc rodině s paterčaty z Milovic.

Veřejná sbírka byla povolena dne 30. 3. 2015 pod spisovou značkou SZ_044723/2015/KUSK a osvědčení bylo doručeno organizaci dne 1. 4. 2015.

Účelem sbírky je financování potřeb pro paterčata až do jejich plnoletosti. Z transparentního účtu budou hrazeny např. výdaje spojené s nákupem oděvů a obuvi, léků, lékařských zákroků, úpravy bytu pro potřeby 8 členné domácnosti, vybavení dětského pokoje, výdaje spojené se vzdělávacími potřebami dětí a jiné.

Za každý příspěvek, který příznivci paterčatům pošlou, děkujeme.

Za Maminky dětem Mgr. Petra Dobiášová

Vzor darovací smlouvy ke stažení zde. Vyplněné darovací smlouvy k potvrzení zasílejte na info@rcmilovice.cz nebo na adresu Rodinné centrum Milovice,  Komenského 581, 289 24 Milovice .

Stav transparentního účtu můžete sledovat na
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900747774

Rodinu podporují:

Pavel Šporcl s rodinou
www.pavelsporcl.cz
www.facebook.com/pavelsporcl

 

AKTUALITY

sbirka
 Všem dárcům děkujeme! Paterčata, Alexandra a Antonín (rodiče paterčat)

 

HMOTNÁ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

Aktuální seznam potřebných věcí zde

Kontaktní email: info@rcmilovice.cz

Adresa pro zasílání darů:

Rodinné centrum Milovice
pro paterčata
Komenského 581
289  24  Milovice

 

Jak funguje správa peněz z TÚ
Transparentní účet zřídil spolek Maminky dětem již v roce 2015. Každoročně jsme povinni podávat vyúčtování Středočeskému kraji, který sbírku povolil. Z vybraných peněz lze hradit pouze položky schválené SK při vyhlášení sbírky a nic jiného.
Koncem května 2022 jsme zaslali Středočeskému kraji ke kontrole průběžné vyúčtování transparentního účtu za období 5/2021 až 4/2022 – v kontrolovaném období došlo k čerpání peněz dle podmínek veřejné sbírky.

Díky sponzorským darům bylo možno v daném období zajistit: platby spojené s akcemi školy a zájmovými aktivitami 10 027 Kč, oděvy a obuv 16 256 Kč, nákup léků a potřeb 9 248 Kč, provoz automobilu 2 218 Kč aj.

Děkujeme všem dárcům za finanční a materiální dary.
Mgr. Petra Dobiášová
(správce obou sbírek pro rodinu s paterčaty)