Obsah

Aktuální dění v KoniPASu najdete na FB:

https://www.facebook.com/KoniPasMilovice/

KoniPAS 

škol. rok 2023/2024

pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, vývojovou dysfázií i dalšími specifickými potřebami

Pod vedením: Ž. Mihališin

Kde: sál v 1. patře RC + některé aktivity v dílně v přízemí, Komenského 581, Milovice

 

Kontakty

tel. 733 612 720 - Žaneta Mihališin 

zanetahromova@gmail.com

konipasmilovice@seznam.cz

 

Termíny r. 2024

pondělky v Rodinném centru Milovice (Komenského 581) od 16 hod.
8.1., 5.2., 4.3., 8.4., 6.5., 3.6.2024

9.9., 7.10., 4.11., 2.12.2024

Canisterapie v Domově Mladá (Rakouská 552) pondělky od 16 hod.

22.1., 19.2., 18.3., 22.4., 20.5., 17.6.2024

 

.. protože druzí nám mohou být inspirací a vzájemně si dáváme pochopení

Přijďte si pro inspiraci přes zkušenosti ostatních rodičů, podporu ke změně a podněty k sebepoznání

Plakáty r. 2024:

KoniPAS květen

 

KoniPAS - podpůrná skupina 

Skupinová setkání pro rodiny pečující o zdravotně handicapované, PAS, vývojovou  dysfázií, ADHD/ADD, nerovnoměrným vývojem nebo podezřením na jakoukoli diagnózu, která způsobuje, že dítě vyžaduje speciální přístup a další zájemce

Vznikla v lednu 2021. Nabízí pravidelná setkání, vzájemné sdílení, možnost vyměnit si užitečné rady, tipy a zkušenosti, občas seminář s odborníkem.

 

Pomoc a rozvoj

Poradenství pro pečující: Mgr. Hana Fabiánová, Speciální pedagog, fabianova@zsjaklysa.cz, tel. 776 692 930

Muzikoterapie: Veronika Lerchová, přes SMS na tel.775 268 454

Zooterapie: Kristína Novotná, přes SMS na tel.: 723275879

Muzikoterapie a ZooterapieNapsali o nás: Péče o dítě s vývojovou dysfázií a prvky chování PAS. Kde hledat pomoc?

https://marter.cz/pece-o-dite-s-vyvojovou-dysfazii-a-prvky-chovani-pas-kde-hledat-pomoc/

článek: Péče o díte s vývojovou dysfázií a prvky chování PAS. Kde hledat pomoc? (918.05 kB)

Článek 2. duben - světový den autismu zde 

 

KoniPAS 2023