Obsah

Aktuální dění v KoniPASu najdete na FB:

https://www.facebook.com/KoniPasMilovice/

Plakáty:

KoniPAS jaro 2023 (377.71 kB)

Konipas leden únor 2023 (296 kB)

KoniPAS únor - březen (223.63 kB)

KoniPAS - duben - sociální příspěvky, asistenti (198.08 kB)

KoniPAS - duben - sexualita lidí s tělesným postižením (273.7 kB)

KoniPAS - květen Povahové profily (191.3 kB)

Muzikoterapie a zooterapie (1.32 MB)

 

Kontakty

tel. 725 559 626 - pracovní tel. KoniPAS

tel. 733 612 720 - Žaneta Mihališin 

konipasmilovice@seznam.cz

 

Pomoc a rozvoj

Poradenství pro pečující: Mgr. Hana Fabiánová, Speciální pedagog, fabianova@zsjaklysa.cz, tel. 776 692 930

Muzikoterapie: Veronika Lerchová, přes SMS na tel.775 268 454

Zooterapie: Kristína Novotná, přes SMS na tel.: 723275879

 

Zveme vás

16.1.2023 Odlišnosti smyslového vnímání u dětí s neurovývojovými  poruchami, PAS - povede Kristýna Nováková DiS. - diskuze

30.1.2023 - Prevence syndromu vyhoření Barbora Schejbalová Žáčková - diskuze

 

13.2.2023Syndrom vyhoření aneb břímě únavy - povede Žaneta Mihališin DiS. - Podpůrné sdílení 

 

27.2.2023 od 16 - 18h – Skupinové setkání pečujících rodin Průvodcem setkávání: Žaneta Mihališin DiS. Cena 50kč za 1 osobu

V rámci setkání ,,ZOOTERAPIE “ s Kristýnou Novotnou

Uzavřená skupina pro 5 osob se speciálními potřebami + doprovod (Volná místa)

Přihlášení: Na lekci zooterapie se hlaste předem přes SMS na tel.: 723275879) Cena 150kč za 1 osobu

 

18.3.2023 od 9h – 11h - Skupinové setkání pečujících rodin Průvodcem setkávání: Žaneta Mihališin DiS Cena 50kč za 1 osobu

Prohlídka Snoezelen místnosti v Rodinném centru Milovice. Snoezelen cíleně vytváří nabídku smyslových podmětů ,,řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí“

 

15.4.2023 od 9h – 11h - Skupinové setkání pečujících rodin

Aktuality z oblasti sociálních příspěvků státu. Osobní / pracovní asistenti OZP  

Průvodcem setkávání: Žaneta Mihališin, DiS.

Cena 50kč za 1 osobu

 

24.4.2023 od 16h – 18h - Partnerské vztahy - sexualita lidí s tělesným postižením

Průvodcem setkávání: Mgr. Magdaléna Hanková Ph.D 

Cena 50kč za 1 osobu

 

15.5.2023 od 16-18 hod. - Povahové profily

Průvodcem setkávání: Ing Zdeněk Hrom

Cena 50kč za 1 osobu

 

.. protože druzí nám mohou být inspirací a vzájemně si dáváme pochopení

Přijďte si pro inspiraci přes zkušenosti ostatních rodičů, podporu ke změně a podněty k sebepoznání

 

Termíny r. 2023

pondělky od 16 hod.
16.1.,30.1., 13.2., 27.2.,27.3.,24.4.,15.5.,12.6.2023

soboty od 9-11 hod.
18.3.,15.4.,27.5.,24.6.2023

KoniPAS - podpůrná skupina 

Skupinová setkání pro rodiny pečující o zdravotně handicapované, PAS, vývojovou  dysfázií, ADHD/ADD, nerovnoměrným vývojem nebo podezřením na jakoukoli diagnózu, která způsobuje, že dítě vyžaduje speciální přístup a další zájemce

Vznikla v lednu 2021. Nabízí pravidelná setkání, vzájemné sdílení, možnost vyměnit si užitečné rady, tipy a zkušenosti, občas seminář s odborníkem.

Setkávání: pondělky a soboty v Rodinném centru Milovice, Komenského 581, 1. patro / nebo on-line

KoniPAS 

škol. rok 2022/2023

pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

Pod vedením: B. Schejbalová, Ž. Mihališin, K. Nováková

Kde: sál v 1. patře RC + některé aktivity v dílně v přízemí, Komenského 581, Milovice

 

Článek 2. duben - světový den autismu zde 

Lektorky KoniPAS