Obsah

Příspěvek pro vícerčata od MěÚ Milovice

 

Finanční příspěvek dle bodu 1.3. čl. IV. Směrnice č. 3/2022 je rodinám poskytován v hodnotě 1 000,- Kč pro jedno dítě.

Rodiče mají nárok na proplacení tohoto příspěvku ode dne narození dítěte do dosažení 2 let věku dítěte a to vždy 1x za každé čtvrtletí kalendářního roku.

Jedná se pouze o příspěvek dvojčatům a vícerčatům, která mají v době podání žádosti trvalý pobyt v Milovicích.

V tomto případě rodiče nemusí dokládat výši příjmu, pouze vyplní tiskopis žádosti za každé čtvrtletí kalendářního roku. 

 

Více informací  a tiskopis žádosti naleznete na stránkách MěÚ:

https://www.mesto-milovice.cz/vismo/osnova.asp?id_org=9519&id_osnovy=12513&n=prispevek%2Dpro%2Dvicercata

 

Směrnice č. 3/2022 (780.73 kB)

Žádost (13.6 kB)

 

dvojčata