Obsah

JDEME SPOLEČNĚ S LÁSKOU

 

Kurz  navazuje na Škola lásky v rodině podle J. Prekopové. Nabízí větší prostor k praktickému nácviku konkrétních dovedností, protože je zaměřen na práci s emocemi, na jejich hojení a péči o ně. Kurs obsahuje nácvik aktivního naslouchání, zrcadlení a emočního vylaďování, dále komunikačních interakcí, řešení vyhrocených situací, jak zacházet s konflikty a jak jim předcházet.

SOBOTA 14. ŘÍJNA 2017
OD 9:00 DO 16:00 v RODINNÉM CENTRU MILOVICE

Obsah

  • Emoční přilnutí a výchova k empatii
  • Manželské a rodičovské kompetence
  • Zamezení přenosu nezpracovaných konfliktů na děti: praktické cvičení zaměřené na sebereflexi
  • Dysfunkční komunikace v rodině
  • Láska jako životní styl rodiny a výchova srdcem: empatické aktivní naslouchání a zrcadlení
  • Komunikace v rodině a vztah s institucemi:  praktické cvičení na řešení konfliktu 

Program povede Mgr. Ing. Jan Čapek

certifikovaný terapeut a psychlog, působí v Křesťanské psychologické poradně Nymburk, B. Smetany 541/20, tel. 603859626, http://jancapek.webnode.cz 

 

Účastnický poplatek (dotovaná cena):

400 Kč za jednotlivce, 600 Kč za manželský pár

Kurz bude otevřen při min. 8 účastnících.

Na kurz je nutné se předem přihlásit na

tel.  728/656 530 a složit zálohu 200Kč. 
V případě zájmu je možnost zajistit hlídání dětí. 

Cena 200 Kč na dítě  za celý kurz.

 

Aktivity projektu Rodinné centrum pro rodiny jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.