Obsah

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

25. 9. - 30. 10. vždy od 9:00 do 12:00

Kurz obsahuje přednášky, diskuze, modelové videoukázky, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem.

lektoři: Mgr. Jan Čapek

 psycholog
lektor kurzů efektivní rodičovství a škola lásky
v rodině podle Jiřiny Prekopové

 

Obsah témat kurzu:
25.9. Principy pozitivního rodičovství a styly výchovy

2.10. Sourozenecké konstelace a jejich vliv na výchovu

16.10. Čtyři cíle chování - jak předcházet zlobení u dětí; Povzbuzování - jak budovat odvahu a sebevědomí dětí

23.10. Vstřícné naslouchání - jak budovat u dětí důvěru; jak s dětmi komunikovat - řešení problémů a konfliktů

30.10. Přirozené a logické důsledky -
alternativa vůči trestům
   Rodinné rady, rozvíjení vlastní sebedůvěry - jak používat metody pozitivního rodičovství v praxi

Účastnický poplatek za celý kurz činí 800 Kč na osobu nebo 1400 Kč na manželský pár (kurz bude otevřen při přihlášení min. 8 účastníků)

Lze se po domluvě účastnit i jednotlivé lekce za 200 Kč,-
(ovšem bude chybět návaznost)

 

Během kurzu je možné využít hlídání dětí, cena za hlídání je 30 Kč na jeden den.

Na kurz je nutné se přihlásit do 18. 9. v RC na tel.: 728 656 530
(rezervace 200 Kč,-)

Kurz podpořen z MPSV

Přihláška zde

 

 Vzdělávací program efektivního rodičovství krok za krokem    

 

Rodičovská skupina – páry i jednotlivci, maximálně 12 lidí (páry mají přednost)

Skupina rodičů, kteří se scházejí, aby se pod vedením lektorů seznamovali a prakticky si nacvičovali účinné způsoby výchovy a diskutovali problematiku výchovy dětí. 

 

Pro koho je vzdělávací program určen

Program je určen pro rodiče, kteří si nevědí rady, jak reagovat na špatné chování dítěte, zlobení a konfliktní situace a potřebují zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině. Dále hledají způsob, jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, ať už doma či ve školním či jiném kolektivu nebo na veřejnosti. Kurs není určen pro rodiče s dětmi s vážnými poruchami chování, které vyžadují speciální odbornou péči.

 

Z čeho vzdělávací program vychází

Program efektivního rodičovství nabízí praktický přístup k řešení vztahu dítě – rodič a zároveň přivádí rodiče k demokratickému pojetí výchovy dětí, jež vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera a jeho žáka Rudolfa Dreikurse, který aplikoval principy individuální psychologie na rodičovské programy.

 

Co vzdělávací program přináší

Program pomáhá lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

 

Cíle vzdělávacího programu

Pod vedením lektorů si rodiče osvojují užitečné a praktické metody a techniky, získávají následující tipy a podněty:

jak rozumět chování svých dětí a jak aktivně jejich chování ovlivňovat,

jak aktivně ovlivňovat své reakce na chování dětí,

jak podporovat pozitivní chování dětí a předejít tomu špatnému,

jak zvládnout alternativní metody vedení dětí, které sníží přetížení a napětí rodičů a naučí jejich děti nést zodpovědnost za své chování,

jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, sebevědomí a zvládání životních situací,

jak z domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky,

jak zkvalitnit vlastní život sebevzděláním v náročné celoživotní rodičovské roli.

 

Metody vzdělávacího programu

Trénink efektivního rodičovství obsahuje přednášky, diskuse, případové studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem a zpětnou vazbou.

 

Efekt vzdělávacího programu

Nově nabyté vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí. Skupina poskytuje rovněž bezpečné a přátelské prostředí, čas i prostor si o problémech s dětmi pohovořit, sdílet je s ostatními, vyměňovat si navzájem cenné zkušenosti o péči a výchově dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem.

 

Lektoři

Mgr. Ing. Jan Čapek - psycholog

Mgr. Markéta Čapková – speciální pedagog

Lektoři absolvovali v období září – říjen 2006 výcvik lektorů STEP “Kursu efektivního rodičovství”, pořádaný Centrem pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, Brno

 

Podrobný obsah témat kurzu efektivního rodičovství krok za krokem

Ukázková hodina zdarma

Promítání filmu Efektivní rodičovství krok za krokem (53 min)

Seznámení s metodami a tématy kurzu

Diskuse – otázky a odpovědi

 

Principy pozitivního rodičovství a styly výchovy

Úvod a očekávání účastníků

Psychologie Alfréda Adlera a Rudolfa Dreikurse

Autoritativní, permisivní a demokratický styl výchovy

Analýza vlastního stylu výchovy a jeho důsledků

Základní prvky budování kladného vztahu mezi rodiči a dětmi

 

2.  Sourozenecké konstelace a jejich vliv na výchovu

Životní styl, rodinná atmosféra a hodnoty

Struktura rodiny a specifika pořadí narození sourozenců

Analýza konstelace vlastní rodiny a pořadí našich dětí v rodině

 

3.  Čtyři cíle chování – jak předcházet zlobení u dětí

Pochopení chování dítěte, cíle a příčiny

Základní potřeby dítěte a způsob jejich uspokojení

Čtyři cíle chování – snaha získat pozornost, boj o moc, msta a snaha o vyhnutí se neúspěchu

Analýza konstelace vlastní rodiny a sourozenců v rodině

 

4.  Povzbuzování – jak budovat odvahu a sebevědomí dětí

Způsoby, kterými povzbuzujeme a nepovzbuzujeme

Rozdíl mezi chválou a povzbuzením

Jak postupovat při povzbuzování

 

5.  Vstřícné naslouchání – jak budovat u dětí důvěru

Základní komunikační techniky při naslouchání a sdělování

Komunikační bloky ničící důvěru mezi rodiči dětmi

Jak správně reagovat na sdělení dítěte

 

6.  Jak s dětmi komunikovat – řešení problémů a konfliktů

Jak s dětmi mluvit, aby nám naslouchali

Koncepce, komu problém náleží a jak ho řešit

Řešení konfliktů s dětmi – já sdělení

 

7.  Přirozené a logické důsledky – alternativa vůči trestům

Jak vychovávat děti, aby byly samostatné a zodpovědné

Rozdíl mezi tresty a logickými důsledky

Pravidla a postup, jak používat přirozené a logické důsledky

 

8. Rodinné rady–jak stanovit pravidla, povinnosti a privilegia

Účel,program a pravidla pro organizaci rodinných rad

Jak se dohodnout na pravidlech fungování rodiny

Jak dětem stanovovat povinnosti a udělovat privilegia

Jak děti zapojit do plánování a trávení volného času

 

9. Rozvíjení vlastní sebedůvěry – jak si vytvořit účinný plán, jak používat metody pozitivního rodičovství v praxi

Jak pečovat o sebe, udržovat si energii a sebevědomí

Jakým způsobem zavést používání metod do praxe

Postup a vytvoření akčního plánu

 

Časové vymezení vzdělávacího programu

Jeden kurs: ukázková hodina a šest tříhodinových setkání (obvykle s 14 denní pauzou):

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postřehy účastníků kurzu Efektivního rodičovství říjen – listopad 2015

Jaký byl největší přínos kurzu?

* Jeden velký přínos! Byla jsem velice spokojená. Skvělé bylo, že byl kurz rozdělen do 5 lekcí s týdenními odstupy. Byl čas na to, si postupy doma vyzkoušet a vidět reakce dětí.

* Sdílení s ostatními – zkušenosti, modelové situace.

* Pozitivní výchova s hranicemi.

* Inspirace, zavedeme rodinné rady, jasnější pravidla.

* Nové informace jak přistupovat k výchově a jak komunikovat se staršími dětmi.

* Ujištění, že nic nejde hned a že i dílčí výsledek se počítá.

* Styl, kterým lze vychovávat děti a hlavně funkčnost.

* Super. Bylo to nad očekávání.

-------------------------------------------------------------------------------

Jsem matkou dvou skvělých holek. Starší má šest a půl roku a malá rok a půl. S manželem máme hezký vztah a dcerám se snažíme poskytnout bezpečný domov plný lásky a porozumění. Každý se ale občas ocitne pod tlakem a ve stresu a pak mu prostě ujedou nervy. Se starší dcerou si občas trochu nevíme rady. Naučili jsme ji stát si za svým názorem, ptát se proč se má něco udělat a diskutovat. A teď se nám to vrací v dobrém i zlém.

Já sama jsem byla v minulosti na několika přednáškách či povídáních o tom, jak s dětmi lépe komunikovat, jak jim porozumět a jak zvládat rodičovský zápřah.

Kurz „Efektivního rodičovství krok za krokem“ mě hodně zaujal a to hned z několika důvodů. Vedl ho profesionál-dětský psycholog, ale i rodič s praxí. Bylo to pět pondělků po třech hodinách, což bylo docela komplexní. Letáček sliboval videa, praktický nácvik, diskuze i modelové situace. Navíc vše s hlídáním dětí a za úplně lidovou cenu (dotováno z projektu MPSV). Ideální způsob trávení volného dopoledne.

Po absolvování kurzu můžu říct jen jediné: BYLO TO SKVĚLÉ! Všem rodičům dětí jakéhokoliv věku bych to mohla jen doporučit a to z mnoha důvodů.

1) Lektor Mgr. Čapek v sobě snoubí teorii i praxi. Sám má děti a když nám vyprávěl například o sourozeneckých vztazích, tak bylo vidět, že ví o čem mluví. Mluvil vždy srozumitelně, empaticky naslouchal všem účastníkům kurzu.

2) Viděli jsme mnoho videí, vyzkoušeli jsme si různé scénky a role, do kterých jsme si mohli promítnout vlastní zkušenosti a zároveň se poučit od ostatních. Celkově byl celý kurz velmi praktický.

3) Lekce byly s týdenními odstupy a to nám dávalo možnost si probrané téma vyzkoušet doma v praxi. Většinou jsme dostali nějaký domácí úkol a další hodinu jsme vše probírali, hledali chyby ale i náznaky změn k lepšímu.

4) Hlídáni dětí probíhalo vedle v herničce. Některé děti nás chodily kontrolovat, ale protože všichni zúčastnění byli rodiče, tak to viditelně nikomu nevadilo. Takže ani pro děti to nebyl stres.

5) Dostali jsme tištěné materiály s mnoha užitečnými radami a shrnutím toho podstatného.

Já osobně jsem byla kurzem nadšená. Můžu ho jen doporučit každému, kdo má děti a chce je vychovávat v lásce a porozumění tak, aby z nich vyrostly samostatné a sebevědomé osobnosti, které jsou schopné a ochotné naslouchat a pomáhat ostatním.

Na kurz bych šla klidně znova, protože opakování je matka moudrosti a protože už teď, pár týdnů po skončení kurzu, mi ty pondělky hrozně chybí.

Veronika

V Milovicích dne 18. 11. 2015

kurz efektivniho rodicovstvi