Obsah


Děkujeme všem, kteří nám v roce 2017 pomáhají zajistit provoz RC

 

Provozní dotace

MPSV
 

Město Milovice

 

Úřad práce 

 

Středočeský kraj
logo

 

Služby

Mirakulum s.r.o
mirakulum

 

Hmotné dary


Hygienické potřeby do našeho centra

věnovala společnost Rossmann
rossmann

Cukr sponzorským darem věnovala
společnost Tereos TTD Dobrovice

tereos

 

 

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2016 pomáhají zajistit provoz RC

 

Provozní dotace

Město Milovice

MPSV 

Úřad práce 

 

Služby

 

Mirakulum s.r.o

IRE, s.r. o. 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2015 pomáhali zajistit provoz RC

 

Provozní dotace

MPSV

Úřad práce

Město Milovice

Středočeský kraj  logo

 

Hmotné dary

Tereos TTD., a.s.


Hygienické potřeby do našeho centra

věnovala společnost Rossmann
 

rossmann

Služby

Mirakulum s.r.o.

IRE, s.r. o.

 

Finanční dary

Petra Dobiášová

Sukeľ s. r. o.

 Lucie Rambousková

MUDr. Markéta Šimonová