Obsah

LAKTAČNÍ PORADNA

Pokud máte nějakou pochybnost o technice kojení, o správné poloze při kojení, miminko neprospívá, určitě nás kontaktujte, rády pomůžeme. Konzultovat  můžete nejen kojení, ale i další potíže spojené s výživou a péčí o dítě. viz  tabulka níže.


Rodinné centrum nabízí pomůcky k zapůjčení při obtížích s kojením (digitální váha pro miminka, odsávačky, knížky a časopisy o kojení, výživě a výchově malých dětí). Vzhledem k velkému zájmu o zapůjčení pomůcek, se prosím informujte na tel. 728 656 530, zda jsou právě k dispozici.
  

Laktační poradkyně

Jana Kopecká tel.: 608 614 907
Dis. Pavla Škulcová

tel.:776 726 221, skulcova.pavla@seznam.cz
poradkyně zdravotník Milovice

Šárka Seifertová

tel.:733 678 788, sarka.seifertova@gmail.com
poradkyně, dula http://dulasarka5.webnode.cz/

Dipl.- Psych.Univ.
Johanka Kubaňová

tel.: 776 105 373, johanka_kuca@yahoo.de
poradkyně zdravotník, možnost terénní péče, individuální předporodní kurzy, poradenství ohledně nošení v šátku, více na www.babysatky.cz
Lysá nad Labem

Michaela Janošovská

tel.:605 829 158, misa.janosovska@gmail.com,
poradkyně v péči o novorozence a batolata Milovice

Eliška Blažková tel.: 731 902 129, poradkyně matka

 

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO MAMINKY NEDONOŠENÝCH DĚTÍ

Narodilo se vám miminko předčasně a potřebujete se o tom s někým sdílet? Zavolejte nebo přijďte do Rodinného centra Milovice na Mimiklub (pátky od 9 do 12 hodin). 

Maminka s vlastní zkušeností  na telefonu. Ráda vás vyslechne a podpoří.

Jana Třetinová, poradkyně matka tel. 723 06 15 76,  nebo pište  janatretinova@seznam.cz
Marcela Nováková, poradkyně matka tel. 725 552 114, nebo pište novakova.marcela42@gmail.com

 

KONZULTACE S FYZIOTERAPEUTKOU

Individuální poradna, ve které se můžeme zabývat:

- psychomotorickým vývojem dítěte
- individuálním cvičením „ušitém na míru“ dítěti
- prevencí a autoterapií bolestí zad maminky
 

15 minutová konzultace psychomotorického vývoje dítěte, ale i zdravotních problémů rodiče (bolest zad, diastáza…)  je v ceně mimiklubu. V případě potřeby  konzultace je nutné se předem objednat :

Mgr. V. Hlaváčová, tel: 728 266 198, nebo emailu ve.hlavacova@gmail.cz

V případě potřeby delší konzultace.  

Zvýhodněný ceník poskytovaných služeb Mgr. V. Hlaváčovou pro klienty Mimiklubu (pro děti i rodiče) zde:

250,-    60minut

175,-    45 minut

125,-    30 minut

0,-       15 minut -  15minutová konzultace je v ceně Mimiklubu.

LOGOPEDIE

Jak je to s vývoje řeči u dětí aneb ontogenetický vývoj řeči:

1) od narození do prvního roku
- období křiku, žvatlání, napodobování a porozumění
- na konci první roku se děti samy snaží o vlastní slovní projev, objevují se první konkrétní slova, která vědomě používá

2) mezi prvním a druhým rokem
- začínají rozumět, napodobovat a používat slova k dorozumívání
- slova jsou zkomolená, mluvidla neobratná, ale postupně se řeč zpřesňuje
- na konci druhého roku děti samostatně mluví v krátkých větách a jsou schopné konkrétního myšlení a vyjadřování

3) mezi třetím a čtvrtým rokem
- většina dětí již souvisle mluví
- ještě se vyskytuje nesprávná výslovnost, ale zlepšuje se motorika, rozšiřuje se slovní zásoba, zlepšuje se vyjadřování ve větách
- třetí rok se považuje za hranici fyziologické nemluvnosti – pokud se do tří let neobjeví řeč, je důvod k odbornému vyšetření

4) mezi čtvrtým a sedmým rokem
- řeč se vyvíjí do souvislého a gramaticky správného projevu
- zpřesňuje se vyjadřování, zlepšuje se formální i obsahová stránka řeči, rozvíjí se aktivní a pasivní slovní zásoba
- děti jsou schopné plně chápat slovní projev druhých a porozumět mu
- rozlišují konkrétní a abstraktní pojmy

Vývoj artikulace:
1 – 2,5 roku:         b, p, m, samohlásky
            j, d, t, n, l – artikulační postavení se upravuje po 3. roce ovlivňuje vývoj hlásky r
2,5 – 3 roky:         au, ou, f, f, h, ch, k, g
3,5 – 4,5 roku:        bě, pě, mě, vě, ď, tˇ, nˇ, l
4,5 – 5,5 roku:        č, š, ž
5,5 – 6,5 roku:        c, s, z, r
6,5 – 7 let:        ř a rozlišování č, š, ž a c, s, z

 

Zpracovala Mgr. Petra Zemanová, logopedický asistent,
neurofeedback terapeut  více na www. petrazemanova.com