Obsah

       mlynarice   

Dne 5. 6. 2012 vysoupil DFS Mlynařic e spolu se souborem Svatojánek při MŠ U Broučků v KD Milovice.
Děti předvedly pásmo Otevírání studánek.

V pátek 8. 6. 2012 se DFS Mlynařice účastnila na Kmochově Kolíně.
V 15,30 děti vystoupily poprvé na velkém pódiu a předvedly návštěvníkům vše, co se za druhé pololetí naučily.
Na závěr proběhlo fotografování celého souboru v krojích.

23. 9. 2012 soubor oživil dřevěné městečko ve skanzenu v Přerově nad Labem s vystoupením "Otevírání studnánek".

15.12. 2012 od 15:00 proběhl Vánoční koncert v KD Milovice