Navigace

Obsah

aa
Spolek Maminky dětem, z. s.

Spolek Maminky dětem, z. s. (dříve občanské sdružení) založilo v roce 2003 několik maminek na mateřské dovolené. Hlavním cílem bylo zřízení a provoz mateřského centra v Milovicích a všestranná podpora rodin s dětmi od narození do 6 let. Během roku 2010 jsme naše aktivity rozvinuly a vznikl tak nápad na přejmenování Mateřského centra Milovice na Rodinné centrum Milovice. Naše provozovna tedy změnila svůj název a od září 2011 je oficiální název Rodinné centrum Milovice. V současné době nabízíme širokou škálu aktivit pro celou rodinu, zejména pak pro děti od narození a jejich rodiče.

Spolek Maminky dětem, z. s. dosáhlo titulu Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010 - 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.

Od roku 2012 jsme rozšířili nabídku o sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 13 - 26 let v ulici Komenského 582. Kontakt: 702 036 896.

Tento klub kapacitně nestačil a tak jsme od dubna 2013 otevřeli druhý nízkoprahový klub s názvem D-klub pro mladší děti od 6 do 12 let v ulici Lesní 619. Ani prostory v Lesní 619 kapacitně nestačili a tak jsme se od září 2014 přestěhovali D- klub do Lesní 620. Kontakt: 727 879 519.

Od května 2013 jsme získali pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a provozujeme Centrum poradenství a intervence POINT. Od září 2014 je otevřena kancelář na adrese Lesní 619. Na konzultaci je potřeba se předem objednat na tel.702 036 894.

Přestože jsme rozšířili služby a pracujeme s pestrou škálou rodin, stále potřebujeme dobrovolníky z řad maminek, rodičů a veřejnosti. Bez vás dobrovolníků by to nešlo. Děkujeme za jakoukoliv pomoc.

Uvítáme každou pomocnou ruku:

Dobrovolník nejenom dává svůj čas, um a energii, ale také dostává. Navazuje nové kontakty, setkává se se zajímavými lidmi, učí se novým věcem a má radost, když se radují druzí.

Spolek hledá nové aktivní členky, které mají zájem na tom, aby RC Milovice zůstalo zachováno a i nadále nabízelo služby pro děti a jejich rodiče. V případě zájmu pište na: info@rcmilovice.cz nebo volejte na: 602 648 340 (ředitelka).

 

Co obnáší být členkou Maminky dětem z.s.?

 

sídlo: Maminky dětem, z. s., Komenského 581, 289 24 Milovice

tel. 728 656 530 provozní

tel. 602 648 340 ředitelka

IČO:266 25 164

Proto, aby mohly být naše nízkoprahové (pro rodiče cenově dostupné) služby přijímáme a uvítáme dary ve formě materiální, finanční či služby.

Číslo účtu: 107 – 9282470297/0100

Darujte chytře, využijte možnost daňového odpočtu při daru nad 1000 Kč!

 

RCMDPointnpdklub