Navigace

Obsah


Spolek Maminky dětem, z. s. provozuje:

- Rodinné centrum Milovice (Mimiklub, Herna, Máma, táta a já)

- Certifikované centrum tranzitní péče Milovice - provázení rodin náročnými životními situacemi (regulace stresu dětí v programu Na vlnách emocí), koordinace poskytovaných terapeutických služeb v našich prostorách https://www.protkavani.cz/rc-milovice/

- Poradenství pro pečující

- Svépomocné skupiny (Nosičky, Kojící maminky)

- kroužky pro děti i dospělé

- volnočasové aktivity pro celé rodiny, dospělé či děti (např. Dvanáct měsíčků, Slavnost rodin, Cesta pohádkovým lesem, Tajuplná stezka budovou,  Mikulášská nadílka, Lampionový průvod, tvořivé dílničky aj.)

- příměstské tábory 

- vzdělávání dospělých (semináře s odborníky, kurzy k posílení partnerských vztahů a rodičovských kompetencí s psychologem a pedagogem)

- předávání kontaktů na odborníky či možnost konzultace s odborníky, kteří k nám jezdí na semináře a kurzy

- podpora občanské angažovanosti a dobrovolnictví (Úklid Milovic, zapojení dobrovolníků do chodu organizace či pořádání akcí pro veřejnost)

- propojování NNO v regionu 

- v našich prostorách poskytují své služby externisté na:

 

Uvítáme každou pomocnou ruku

Dobrovolník nejenom dává svůj čas, um a energii, ale také dostává. Navazuje nové kontakty, setkává se se zajímavými lidmi, učí se novým věcem a má radost, když se radují druzí.

Spolek hledá nové dobrovolnice, které mají zájem na tom, aby RC Milovice zůstalo zachováno a i nadále nabízelo služby pro děti a jejich rodiče.

V případě zájmu pište na: info@rcmilovice.cz nebo volejte na: 602 648 340 (ředitelka).

 

sídlo: Maminky dětem, z. s., Komenského 581, 289 24 Milovice

tel. 728 656 530 provozní

tel. 602 648 340 ředitelka

IČO: 266 25 164

 

Jak nás můžete podpořit

Snažíme se o to, aby naše ceny byly dostupné co nejširšímu počtu rodičů. 

Uvítáme dary ve formě materiální, finanční či služby.

Číslo účtu: 107-9282470297/0100

Darujte chytře, využijte možnost daňového odpočtu při daru nad 1000 Kč!

darovací smlouva Finance 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 259.82 kB

darovací smlouva Materiál 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 259.44 kB

 

 

Spolek Maminky dětem, z. s. (dříve občanské sdružení) založilo v roce 2003 několik maminek na mateřské dovolené. Hlavním cílem bylo zřízení a provoz mateřského centra v Milovicích a všestranná podpora rodin s dětmi od narození do 6 let. Během roku 2010 jsme naše aktivity rozvinuli a vznikl tak nápad na přejmenování Mateřského centra Milovice na Rodinné centrum Milovice. Naše provozovna tedy změnila svůj název a od září 2011 je oficiální název Rodinné centrum Milovice. V současné době nabízíme širokou škálu aktivit pro celou rodinu, zejména pak pro děti od narození a jejich rodiče.

Spolek Maminky dětem, z. s. dosáhlo titulu Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010 - 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.

Přestože jsme rozšířili služby a pracujeme s pestrou škálou rodin, stále potřebujeme dobrovolníky z řad maminek, rodičů a veřejnosti. Bez vás dobrovolníků by to nešlo. Děkujeme za jakoukoliv pomoc.

 

RC