Navigace

Obsah

KoniPAS jaro 2023 (377.71 kB)

Konipas leden únor 2023 (296 kB)

Aktuální dění v KoniPASu najdete na FB:

https://www.facebook.com/KoniPasMilovice/

 

Zveme vás

16.1.2023 - Odlišnosti smyslového vnímání u dětí s neurovývojovými  poruchami, PAS - povede Kristýna Nováková DiS. - diskuze

30.1.2023 - Prevence syndromu vyhoření Barbora Schejbalová Žáčková - diskuze

13.2.2023 - Syndrom vyhoření aneb břímě únavy - povede Žaneta Mihališin DiS. - Podpůrné sdílení 

 

.. protože druzí nám mohou být inspirací a vzájemně si dáváme pochopení

Přijďte si pro inspiraci přes zkušenosti ostatních rodičů, podporu ke změně a podněty k sebepoznání

 

Termíny r. 2023

pondělky od 16 hod.
16.1.,30.1., 13.2., 27.2.,27.3.,24.4.,15.5.,12.6.2023

soboty od 9-11 hod.
18.3.,15.4.,27.5.,24.6.2023

 

Kontakty

tel. 725 559 626 - pracovní tel. KoniPAS

tel. 733 612 720 - Žaneta Mihališin 

konipasmilovice@seznam.cz

KoniPAS - podpůrná skupina 

Skupinová setkání pro rodiny pečující o zdravotně handicapované, PAS, vývojovou  dysfázií, ADHD/ADD, nerovnoměrným vývojem nebo podezřením na jakoukoli diagnózu, která způsobuje, že dítě vyžaduje speciální přístup a další zájemce

Vznikla v lednu 2021. Nabízí pravidelná setkání, vzájemné sdílení, možnost vyměnit si užitečné rady, tipy a zkušenosti, občas seminář s odborníkem.

Setkávání: pondělky a soboty v Rodinném centru Milovice, Komenského 581, 1. patro / nebo on-line

KoniPAS 

škol. rok 2022/2023

pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra

Pod vedením: B. Schejbalová, Ž. Mihališin, K. Nováková

Kde: sál v 1. patře RC + některé aktivity v dílně v přízemí, Komenského 581, Milovice

 

Článek 2. duben - světový den autismu zde