Obsah

HLEDÁME NOVÉ ČLENY SPOLKU Maminky dětem

 

Co obnáší být členkou spolku Maminky dětem?


Spolek Maminky dětem byl založen v roce 2003 s cílem zřídit a provozovat Mateřské centrum (dnes již Rodinné centrum). Od té doby se v jeho řadách vystřídalo 100 členek, které se zasloužily o chod RC do dnešních dnů. Členkami spolku jsou především maminky na mateřské a rodičovské dovolené, které chtějí toto období prožít aktivně.

 

Hlavním přínosem zapojení se do činnosti spolku jsou:

 • osobní rozvoj, učení se novým věcem, vyjití z izolace
 • přátelský kolektiv
 • možnost ovlivňovat chod RC (nové aktivity pro své děti atd.)
 • využití volného času se svými dětmi

Povinnosti členek

 • seznámit se se stanovami
 • účast na valné hromadě (většinou 1x ročně)
 • 1x ročně- zaplacení členského příspěvku
 • 1x ročně- účast na Strategickém plánování

 Práva členek

 • ovlivňování chodu RC
 • účastí na pravidelných schůzích (1x měsíčně)
 • komunikací přes e-mailovou konferenci
 • vymýšlení / realizace nových akcí

 Výhody členek

 • snížené vstupné na pravidelný provoz - 1/2 ceny aktuálního vstupného
 • půjčování knížek z knihovny RC na 1 měsíc zdarma
 • nižší cena potravin a nápojů v RC
 • 1x ročně možnost uspořádat si v herně RC oslavu zdarma (platí pouze pro celoročně aktivní členky), další oslavy v roce 200 Kč za oslavu (+ zajistí si úklid sami)
 • 1x ročně pořádáme pro členky slavnost jako poděkování za spolupráci
 • v RC je vytváření prostor pro osobní realizaci a růst

 

Jak se stát členkou/členem ?

 1. seznámit se se stanovami (k přečtení v RC)
 2. souhlasit s cíli spolku
 3. aktivně se zapojit do činnosti spolku (příprava a zajišťováníakcí, vedení kroužků, členské porady atd.)
 4. podat přihlášku do členství spolku
 5. poté co bude přihláška schválena stáváte se členkou/členem spolku

Aktualizováno k 1. 1. 2019