Obsah


Desatero RC Milovice - co vědět před vstupem do herny
 
Milé maminky, milí tatínci a ostatní návštěvníci, vítáme vás v Rodinném centru Milovice. Ke spokojenému pobytu v RC je potřeba znát a dodržovat několik pravidel.
 
Prosíme:
1. Do herny se přezouvejte, pokud nemáte přezůvky, použijte návleky. Při použití návleků dávejte pozor na přišlápnutí. Svrchníky nechávejte v šatně. V prostorách šaten nenechávejte cenné předměty.

2. Rodič (popř. jiná osoba) svým podpisem po příchodu potvrdí, že on i dítě jsou zdraví (zápis slouží zároveň jako evidence návštěvnosti RC) a souhlasí s případným uveřejněním fotografií pro potřeby RC sebe a svých dětí pořízených v prostorách RC.

3. Rodič za své dítě po celou dobu pobytu v RC osobně odpovídá a dbá na bezpečnost svého dítěte i ostatních (hlavně v okolí dveří, na schodišti, na toaletách, u kuličkového bazénku). Je zakázáno manipulovat s elektrickými zařízeními.

4. Děti užívají hračky a další vybavení herny výhradně k danému účelu a ohleduplně. Zapůjčené hry vrací srovnané, kreslí jen u stolků k tomu určených. Hry pro starší děti, které jsou ve výtvarném koutku, mohou být používány pouze v tomto prostoru.

5. Pokud si chcete s dětmi něco namalovat, vyrobit … Můžete si zapůjčit ke své činnosti, co potřebujete ze šuplíků a skříněk ve výtvarném koutku (speciální materiál vám na požádání půjčíme i z našeho skladu). Po skončení po sobě ukliďte.

6. Pokud najdete rozbité hračky nebo malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předejte je zaměstnankyním. Úraz, poranění a jakoukoliv škodu hlaste odpovědnému zaměstnanci RC.

7. Děti konzumují jídlo a nápoje pouze u stolků ve výtvarném koutku. Není dovoleno, aby děti běhaly s jídlem po herně a znečistily koberec, kuličkový bazén apod. V případě znečištění koberce z nedbalosti rodiče bude požadována finanční náhrada za strojové čištění.
 
8. Z bezpečnostních důvodů vždy své dítě doprovázejte na WC. Po použití nočníku jej důkladně opláchněte. Platí absolutní zákaz vhazovat do WC vlhčené ubrousky, tampóny a vložky.

9. V celém prostoru RC je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů. Zavírejte za sebou dveře do herny a ven na schodiště.

10. Před odchodem z RC nezapomeňte zaplatit útratu a uklidit hračky po svých dětech. Zkontrolujte, zda jste něco nezapomněli.
 

Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a radostný pobyt.