Obsah

Úklid Milovic 2023

V dubnu 2023 proběhla  celorepubliková akce Ukliďme Česko. Organizaci úklidu v Milovicích zajišťovalo město Milovice a Rodinné centrum Milovice, za podpory firmy FCC ČR. Hlavním dnem úklidu byla sobota 1. dubna. V Milovicích i okolí se uklízelo ale i v pracovních dnech před akcí, kdy se zapojily do úklidu zejména školy a některé organizace.

Realizace úklidu byla rozdělena na 4 městské části: Milovice, Benátecká Vrutice, Boží Dar, nezastavěné části Milovic

Evidováno máme rekordních 1540 účastníků úklidu (o kterých víme).

Celkem bylo z Rodinného centra a podatelny MěÚ rozdáno 550 pytlů, 1100 párů rukavic a 26 ks kleští na úklid, jež si pochvalovali jak zahrádkáři, tak vypomáhající vězni z nedalekých Jiřic. Podle vyjádření firmy FCC ČR bylo odvezeno celkem 2,5 t odpadu. V průběhu soboty zajišťovala koordinaci akce paní Lenka Harceková, referentka odpadového hospodářství, ve spolupráci s pracovníky Oddělení technických služeb města Milovice. Odpad odvezla firma FCC, která dobrovolníkům zajistila i většinu pytlů na úklid. Všem zúčastněným moc děkujeme. Bez jejich pomoci by nebylo možné akci pořádat.

Nejvíc bylo žáků ZŠ TGM a ZŠ Juventa. Již tradičně se zapojili Lesní klub Skřítek, D-klub, NZDM, Rodinné centrum Milovice, zahrádkáři z Balonky i několik zahrádkářů z nové kolonie, Domov Mladá, Royal Rangers, AFK Milovice, Přirozené učení, ale i naši ukrajinští spoluobčané. Víme i o několika společenstvích spoluvlastníků, uklízejících kolem svého domu. Okolí Milovic zajišťoval s Přáteli a rodáky Milovic pan Vedral. V Benátecké Vrutici koordinovala úklid paní Janovská. Na Božím Daru vedla skupinu dobrovolníků paní Holotinová. V dalších částech města uklízelo mnoho jednotlivců a rodin.

První Úklid Milovic pořádalo Rodinné centrum již roku 2007. Pravidelný úklid města v tak velkém rozsahu je velmi znát. Jsem moc ráda, že řada lokalit, kam chodíme pravidelně, se postupně zbavuje skládek a nechtěného odpadu. O Milovicích se říká, že jsme zelené město. Moc bych nám všem přála, aby o nás časem mohli říkat, že Milovice jsou zelené a čisté město.

Velmi děkuji všem dospělým i dětem za účast na akci Ukliďme Česko 2023.

Petra Dobiášová, Rodinné centrum Milovice

LKS

 

sbírka

 

 

http://www.uklidmecesko.cz/images/2016/logo-USUC-2016_BIG_300dpi_black_transparent.png

V březnu 2021 proběhla  celorepubliková  akce Ukliďme Česko. Organizaci úklidu v Milovicích zajišťovalo město Milovice a Rodinné centrum Milovice, za podpory firmy FCC ČR. Hlavním dnem úklidu byla sobota 27. března. Řada obyvatel vyrazila k úklidu již v předchozích slunečných dnech, či naopak o den později, neboť v sobotu mezi 9-12 hod. deštivé počasí akci nepřálo.

 

Do poslední chvíle nebylo jasné, zda úklid vůbec bude možné v letošním roce opět uskutečnit. Naštěstí se organizátorům celorepublikové akce podařilo dojednat podmínky, aby se co nejvíce zamezilo šíření Covid -19. Do terénu tak vyrážely pouze maličké skupinky osob či rodinné skupiny.

Děkujeme Informačnímu centru u radnice za spolupráci s předáváním pytlů všem zájemcům o úklid.

 

Realizace úklidu byla rozdělena na 4 městské části: Milovice, Benátecká Vrutice, Boží Dar, nezastavěné části Milovic

Evidováno máme 140 účastníků úklidu (o kterých víme). Řada lidí však našim statistikám unikla, takže lze předpokládat, že se Úklidu Milovic zúčastnilo lidí daleko více.

 

Celkem bylo rozdáno 350 pytlů.  Podle vyjádření firmy FCC ČR bylo odvezeno celkem 6,54 t odpadu a 200 kg pneumatik. V průběhu soboty zajišťovala koordinaci akce paní Soňa Absolonová, referentka odpadového hospodářství, ve spolupráci s pracovníky Oddělení technických služeb města Milovice. Všem zúčastněným moc děkujeme. Bez jejich pomoci by nebylo možné akci pořádat.

 

Velmi děkujeme všem dospělým i dětem za účast na akci Ukliďme Česko 2021.


Úklid černých skládek odpadu stojí město každý rok nemalé finanční prostředky, proto i touto cestou žádáme občany, aby k uložení odpadu využívali Sběrný dvůr města Milovice. V poplatku za svoz a likvidaci odpadu je zahrnuta také možnost ukládat odpad na Sběrném dvoře, a to zcela zdarma. 

 

Dále bychom Vás chtěli informovat  o možnosti využít portál Zmapujto.cz k nahlášení černých skládek či nepořádku ve městě. Na portálu Zmapujto.cz je nahrána interaktivní mapa, do které je možné prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes Váš počítač nahrát hlášení o problému, společně s jeho fotografií pro jednodušší identifikaci. Toto hlášení je potom zpracováno referentem Městského úřadu Milovice, který o problému informuje příslušné oddělení a na portál zaznamená způsob a vývoj  jeho řešení. 

Petra Dobiášová, Rodinné centrum Milovice

uklid

Sbírka pro děti na Ukrajině

Velké poděkování patří všem obyvatelům, kteří se zapojili do Sbírky pro válkou zasaženou oblast Luhansk a Donbas na Ukrajině. Tuto akci zastřešovalo Rodinné centrum Milovice ve spolupráci s městem Milovice a Rodinnými centry ve Středočeském kraji. Ke sbírce se připojila Rodinná centra z Čelákovic, Rudné a Hostivic.

Materiální sbírka je určena především dětem žijícím v sirotčincích a internátních  školách v okolí Časiv Jar, Lysyčansk a Sjevjerodoneck.

Ve skladu Rodinného centra se během dvou týdnů nahromadilo přes 80 velikých pytlů s oděvy všech velikostí. Vybráno bylo několik krabic se speciálním obsahem – léky a obvazovým materiálem, kašemi a mlékem pro kojence. Začátkem listopadu na Ukrajinu zamířily i 3 dětské autosedačky a monitor dechu pro nedonošené děti, velké množství obuvi aj.

Sbírka pokračuje 25.11. až 6.12.2019 na sběrném místě Městská knihovna Milovice.

 

Velice si vaší podpory vážíme.  

 

 

Za koordinátory akce Mgr. Petra Dobiášová, ředitelka Rodinného centra Milovice

 

 

 

 

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 2019

 

V sobotu 28.9.2019 se konal již 16. ročník Cesty pohádkovým lesem.  Organizátoři z Rodinného centra Milovice ve spolupráci s 59. Přední hlídkou Royal Rangers Milovice, horolezeckým oddílem Alpici , žáky ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Juventa připravili pro děti 10 stanovišť s různými úkoly. Cesta tentokrát vedla zcela novou trasou okolo Josefovských tůní a končila na zahradě Domova Mladá.

Děti na cestě potkaly Ferdu mravence, vodnickou rodinu, Zlatovlásku s princem, Šmouly i s Gargamelem, postavy z pohádky O kohoutkovi a slepičce a mnoho dalších. Mohly si vyzkoušet provlékání a zavazování  tkaniček, hledat ztracený prsten, přelézt pavučinu aj.

V cíli na děti čekal bublifuk, kde pod dětskýma ruka vznikaly velké duhové bubliny.

Cesty se  účastnilo 243 dětí.

Poděkování patří všem 60 dobrovolníkům. Speciální poděkování patří Domovu Mladá, kde bylo zázemí. Akci podpořila místní firma Fiala a pan Řehák z Polabských trhů.  Děkujeme za spolupráci s přípravou akce městu Milovice.

Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila.

 

Mgr. Petra Dobiášová

Ředitelka RC Milovice

Slavnost rodin 11.5.2019 

Letošní 7. ročník byl zaměřen jako Retro oslava 30ti let svobody. 

Slavnost rodin navštívilo 351 návštěvníků.

Akci zahájilo vystoupení mažoretek. Pro děti i dospělé byly připraveny výtvarná, dřevíčková a mozaiková dílnička i malování na obličej. Starší generace zavzpomínala na televizní pořad s kvízy Šest ran do klobouku. Děti ve hře Kufr zkoušely hádat, k čemu sloužily předměty jako např. valcha aj. K dispozici byla trampolína. Ze vstupních lístků byla během odpoledne několikrát losována tombola. Návštěvníci si mohli přečíst noviny Rudé právo z 11. května 1989 a nad fotografiemi vzpomenout na dobové předměty.  Celou slavností nás provedl DJ Marty, s kterým si mohla zazpívat celá rodina. Divadlo Jeníčka a Mařenky pro návštěvníky připravilo hned dvě představení: Klaunské míchané pohádky a Malý retro kabaret. Při odchodu dostaly maminky rudý karafiát ke Dni matek.

 

Děkujeme Domovu Mladá za spolupráci při organizaci akce, finanční podporu městu Milovice a materiální dar firmě Fiala a Truhlářství Svátek & syn Milovice .

 

Na příští ročník Slavnosti rodin se těší

                                                    tým Rodinného centra Milovice


Slavnost rodin

Výlet za divokými koňmi

Divocí koně doslova na dosah ruky. Tak to je největší  zážitek z exkurze do ohrady s divokými koňmi, kterou pořádala Česká krajina o.p.s. ve spolupráci s Rodinným centrem Milovice. Ve třech skupinách se do ohrady podívalo celkem 64 občanů Milovic.  Mgr. Dalibor Dostál, ředitel České krajiny o.p.s. , nás provázel  pastvinou posetou kopretinami, lučními mraveništi, poletujícím a lezoucím hmyzem, aby své téměř hodinové vyprávění o životě koní a jejich přispění k zachování vzácných rostlin a živočichů, ukončil u dvou velkých třešní, pod kterými ve stínu odpočívalo celé stádo divokých koní. Ráda bych touto cestou poděkovala za tuto jedinečnou možnost dozvědět se mnoho zajímavostí o životě zvířat, vzácných rostlin a krajině v okolí Milovic.

Petra Dobiášová


Výlet za divokými koňmi

V dubnu 2019 proběhla  celorepubliková  akce Ukliďme Česko. Organizaci úklidu v Milovicích zajišťovalo město Milovice a Rodinné centrum Milovice, za podpory firmy FCC ČR. Hlavním dnem úklidu byla sobota 6. dubna, ale 460 žáků základní školy Juventa a téměř 600 žáků základní školy TGM, klienti NZDM a nízkoprahového D-klubu uklízeli již o den dříve.

Žáci Juventy uklízeli v lokalitách: Lesopark Armádní, lesopark Komenského, tůně Josefov, polní cesta pod Šibákem, herní parčík ul. Slepá, ul. Spojovací, Višňová, ul. Komenského , ul. Braniborská, lesík nad tůněmi, školní sportovní areál, okolí školy, školky a  RC.

Žáci TGM vyklízeli lokality od Mlynařice přes celou městskou část Starých Milovic a oblast u bývalé obce Mladá.

Realizace úklidu byla rozdělena na 4 části.

Největší zapojení veřejnosti, 171 dobrovolníků,  bylo tradičně při úklidu ulic a zastavěné části města Milovice a Mladá, které organizovala Lenka Průšková z Rodinného centra ve spolupráci s dalšími 19 koordinátory v jednotlivých ulicích. Nejpočetnější skupinou dobrovolníků mimo zastavěné části města bylo Sdružení zahrádkářů Balonka v počtu 52 osob, kteří uklízeli cestu v okolí letiště a lokalitu v okolí ohrady divokých koní.  

Na Božím Daru (organizátor Petr Novek) se k úklidu sešlo 35 dobrovolníků.

V Benátecké Vrutici (organizátorka Helena Okenfuss Nováková) 21 dobrovolníků.

Mimo zastavěnou část města (organizátor Vladimír Vedral) 12 dobrovolníků.

Několik obyvatel se úklidu účastnilo individuálně, kdy si úklidové pytle vyzvedli přímo v Informačním centru.

 

Celkem bylo rozdáno 500 pytlů.  Podle vyjádření firmy FCC ČR bylo odvezeno celkem 6,1 t odpadu. Odvoz odpadků již v průběhu soboty zajišťovala Petra Mejzlíková, referentka odpadového hospodářství, ve spolupráci s pracovníky Oddělení technických služeb města Milovice.

 

Do úklidu se zapojily spolky a organizace ve městě: ZŠ Juventa, ZŠ TGM, Rodinné centrum Milovice, Sdružení zahrádkářů Milovice - Balonka, NZDM, nízkoprahový D- klub, Target sport Milovice, T. J. Sokol, Horolezecký oddíl Alpici, Domov Mladá, Přátelé a rodáci Milovic.

 

Pátečního a sobotního úklidu se zúčastnilo 1371 osob, z toho 1143 dětí a 228 dospělých, tj. 11,5% obyvatel Milovic.

 

Velmi děkujeme všem dospělým i dětem za účast na akci Ukliďme Česko 2019.

Pravidelní účastníci hlásili, že tam, kde se uklízí pravidelně, bylo o mnoho méně odpadů, než v předchozích letech. Byly vyčištěny i některé starší skládky. Milovice se i díky vaší aktivní účasti stávají rok od roku čistější.


Úklid černých skládek odpadu stojí město každý rok nemalé finanční prostředky, proto i touto cestou žádáme občany, aby k uložení odpadu využívali Sběrný dvůr města Milovice. V poplatku za svoz a likvidaci odpadu je zahrnuta také možnost ukládat odpad na Sběrném dvoře, a to zcela zdarma.

 

Dále bychom Vás chtěli informovat  o možnosti využít portál Zmapujto.cz k nahlášení černých skládek či nepořádku ve městě. Na portálu Zmapujto.cz je nahrána interaktivní mapa, do které je možné prostřednictvím mobilní aplikace nebo přes Váš počítač nahrát hlášení o problému, společně s jeho fotografií pro jednodušší identifikaci. Toto hlášení je potom zpracováno referentem Městského úřadu Milovice, který o problému informuje příslušné oddělení a na portál zaznamená způsob a vývoj  jeho řešení.

Petra Dobiášová, Rodinné centrum Milovice

Masopustní průvod

Potkávali jste v úterý 5.3. v ulicích Milovicích děti v maskách? To se s pomocí rodičů připravily a za doprovodu svých učitelek vypravily na tradiční Masopustní průvod městem. Průvod startoval po 9 hodině od MŠ Kostička, aby cestou postupně rozšiřoval své řady a v počtu 318 osob dorazil na Hakenův stadion. Zde na všechny zúčastněné čekala tradiční masopustní scénka a tanec.Děkujeme pořadatelkám - Lence Harcekové a Gábině Tlapákové, lektorkám z Lesního klubu Skřítek, za možnost připomenout si tradice a užít si alespoň na chvíli masopustní rej.

masopust 2019

Den otevřených dveří
Dne 27. 2. 2019 navštívil nové prostory Rodinného centra starosta Milovic Lukáš Pilc a společně s paní místostarostkou Ludmilou Šimkovou a novou ředitelkou RC Petrou Dobiášovou přestřihli pásku, symbolizující vstup do nové etapy Rodinného centra Milovice.
 
den otevřených dveří
 
 

 

 

 

Ředitelka rodinného centra  Mgr. Ludmila Šimková po 8 letech odchází

Ředitelka rodinného centra  po 8  letech odchází na radnici jako místostarostka . Místo ní od ledna 2019 nastupuje Mgr. Petra Dobiášová.

Ludmila Šimková se od roku 2003 spolupodílela na vzniku naší neziskové organizace a od roku 2010 působila v organizaci Maminky dětem, z.s. jako ředitelka. Mnozí ji znáte z rodinného centra nebo při pořádání různých akcí.

Během svého působení se v Milovicích zasloužila o rozvoj rodinného centra, aktivit na podporu rodiny  a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti. Dále se spolupodílela na vzniku nízkoprahových klubů pro děti a mládež a poradenského pracoviště Point. Jejím hlavním cílem bylo a je rozvoj dětí a mládeže v podnětném prostředí a pomoc lidem v nouzi a náročných životních situacích.

Děkujeme za dlouholeté nasazení a dobře odvedenou práci. V nové funkci jí přejeme vše nejlepší. Věříme, že i pod novým vedením bude naše organizace prospívat.

Za RC Iva Strbačková

 

Loučení

Rodinné centrum se loučí se stávajícími prostorami na nám. 30. června

 

V sobotu 21. 10. 2018 proběhlo poslední divadelní představení v těchto prostorách a herna bude otevřena do 25. 10. Poté proběhne stěhování do nových prostor na adrese Komenského 581 (nad MŠ U veverek). Pro rodinné centrum nastává nová etapa, kdy po téměř 15 letech opouští stávající prostory.

Pokud vše poběží podle plánu, mohli by se první návštěvníci do nových prostor podívat již ve čtvrtek 1. 11. 2018, kdy zahájíme zkušební provoz a přesuneme všechny aktivity. Přesný termín zveřejníme na FB a webu.

A co vše návštěvníky čeká? Hlavní změna bude v rozdělení místností. V prvním patře bude zbrusu nová herna pro děti a naproti sál, který bude sloužit jako přednášková místnost či jako cvičební sál. Do prvního patra se maminky s kočárky budou dopravovat výtahem nebo maminky bez kočárků po společném schodišti.

V přízemí bude dílna, ve které budou probíhat kroužky pro děti a narozeninové oslavy.

Věříme, že se vám v nových prostorách bude líbit a prosíme o shovívavost s organizací v době zkušebního provozu.

Za RC Milovice

Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka

 

 

Cesta pohádkovým lesem

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

V sobotu 22. 9. se konal 15. ročník Cesty pohádkovým lesem. Organizátoři z rodinného centra ve spolupráci s Poutníky Štěstěny, 59. Přední hlídkou RoyalRangers Milovice, Target sport Milovice, žáky ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Juventapřipravili pro děti 9 stanovišť s různými úkoly.

Děti na cestě potkaly pohádkové postavičky Včelí medvídky, Jeníčka a Mařenku, Spejbla a Hurvínka, Vodníka, Čarodějnici , zvířátka z pohádky Madagaskar a mnoho dalších. Mohlysi  třebavyzkoušet jak se lítá na koštěti, skáče v pytli a hledá ztracená lucernička. V cíli na každého účastníka čekala odměna. Kromě toho měly děti možnost svézt sena koni anechat si ozdobit obličej.  Cesty se účastnilo240dětí.

Poděkování patří všem 70 dobrovolníkům z řad členek Maminky dětem z.s.,aktivním rodičůma všem pomocníkům. Akce se konala s podporou České průmyslové a zdravotní pojišťovny, firmou Fiala a ve spolupráci s městem Milovice.

Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila.

Mgr. Ludmila Šimková

ředitelka RC Milovice

 

 

Slavíme narozeniny

Rok 2013

Britská královská rodina slavila v roce 2013 narození prince George.I my slavíme.

Milovické rodiny s dětmi mají víc šancí být spokojené a stabilní. Aby zvládly i bouřlivá období, vybudovali jsme pro ně v roce 2013 poradenské pracoviště- Centrum poradenství i intervence POINT, kam mohou přijít pro odbornou radu či podporu.

 

Mladší školáci si mohou přijít hrát a rozvíjet své talenty do Lesní ulice, kde jsme v dubnu otevřeli Nízkoprahový D klub Milovice http://www.nzdmmilovice.cz/

Výprava na vodu s klienty nízkoprahového klubu

 

Slavíme narozeniny

Rok 2012

Pamatujete rok 2012?

Slovo jutuber ještě nebylo ve slovníku a děti, co neměly na placené zájmové kroužky, se jen nudily doma. Ale to už neplatí.

KAŽDÉ DÍTĚ Z MILOVIC MÁ MÍT NE JEDNU ZÁLIBU, ALE VÍC! Právě pro ně máme od srpna 2012 dvěře dokořán v nově otevřeném Nízkoprahovém klubu http://www.nzdmmilovice.cz/ v Komenské ulici.

Jen do konce roku jsme evidovali 149 náštěv!

Provoz v nízkoprahovém klubu

Největší chybou rodičů při povzbuzování je to, že dobrý výkon berou jako samozřejmost a zaměřují se výhradně na vyhledávání chyb a na negativní poukazování na tyto chyby“,píše ve své knize uznávaný psycholog a autor knihyPozitivní výchova sourozenců v rodině Jan Čapek, kterou napsal společně se svou ženou pedagožkou Markétou Čapkovou.

Od roku 2012 vedou své kurzy efektivního rodičovství i u nás v Rodinném centru. Do dnešního dne tyto kurzy absolvovalo70 rodičů.

Děti  v herně RC

Podzimní bazar

Podzimní bazar v novém

Letošní podzimní bazar v rodinném centru Milovice proběhne trochu jinak než jsme byli dosud zvyklí.

Hlavním důvodem změny je připravované stěhování do nových prostor, které jsou menší a bez velkého, pro bazar potřebného, skladu. Proto jsme přistoupili k omezení počtu přijímaných věcí od jednoho zákazníka z původních 90 kusů na 45 kusů.

Další změnou je termín možnosti vyzvedávání věcí. Naší snahou bude vše připravit k vyzvedávání již na neděli 14. 10. v čase od 18 do 20 hod.  a v pondělí 15.10. od 8 do 18 hod. Vyzvedávání věcí bude možné pouze v těchto dvou dnech.V jiný den pouze po předchozí osobní domluvě při předávání věcí.

Poslední změnou je, že z důvodu malých skladovacích prostor nebudeme již dělat sbírky pro porodnice, fond ohrožených dětí Klokánek a pro potřebné. Neprodané věci u nás nebude možné nechat na charitu.

Doufáme, že tyto změny budete chápat  a věříme, že 30. ročník bazaru proběhne hladce bez problémů naposledy v prostorách na nám. 30. června 507. Další jarní ročník bude již na Komenského 581.

Těšíme na Vás a děkujeme za Vaši přízeň.

Tým RC

Prázdninové kluby

Děti se o prázdninách mohly stát sportovci i záchranáři

O prázdninách 2018 jsme realizovali 4 turnusy příměstských táborů  ve třech týdnech na kterých se vystřídalo okolo  80 dětí. Několik dětí se účastnilo i všech turnusů.

Každý běh měl jiný program a vedl ho jiný tým.  První běhy mělytémata Olympiáda a hrabě Špork, druhý běh téma Dopravní prostředky a třetí běh Záchranné složky. Na prvním běhu si děti vyzkoušely různé sportovní disciplíny a poznat život a dílo hraběte Šporka. Během  druhého týdne  seznamovaly s fungováním různých dopravních prostředků.  Navštívily vrchol Ještěd na který vyjely  lanovkou. Ve třetím týdnu se zaměřily na záchranné složky. Navštívily policii, účastnily se výcviku psů, vyzkoušely si jak se používá hasičská technika a zavítaly na exkurzy na tankodrom, kde se svezly BVP.

Cílem  prázdninových klubů je aktivní strávení času prázdnin pro děti  v místě bydliště. Mnozí rodiče tuto službu vítají, protože  zajistit prázdninový program pro školní děti na 8 týdnů je pro mnohé nemožné.

A co na to děti?

Odcházely každý den spokojené a unavené. Mnohé se ptalyzda budou tábory i příští rok. Již teď odpovídáme, ano. Máme v plánu i v dalším roce příměstské tábory pořádat.

30. 7. 2018

Mgr. Ludmila Šimková

hlavní vedoucí

 

 

 

Den rekordů aneb Duha v Mirakulu

Zdroj: komunikační agentura SETEVA

Milovice, 23. 7. 2018

Den rekordů aneb Duha v Mirakulu

Dvě sotva se batolící drobounké holčičky v oranžových tričkách, tři osmiletí pihatí rošťáci v modrém a dva důstojní obrýlení pánové ve fialovém. Ne, nebojte se, nešálí vás zrak. Tak anebo nějak podobně to totiž bude vypadat 18. srpna v Parku Mirakulum, kde se bude už popáté konat Den rekordů.

„Náš Den rekordů je vždy zároveň dnem, kdy se v parku setkávají dvojčata a vícerčata. Právě s nimi jsou totiž naše rekordy spojené. Loni jsme například vytvořili nejdelší mašinku z vícerčat, celkem se do ní zapojilo 167 lidí,“ říká Jiří Antoš, majitel Parku Mirakulum, a zve na akci pořádanou ve spolupráci s Rodinným centrem Milovice všechny, kdo se narodili v páru, ve trojici, ve čtveřici.

Letos se v Mirakulu pokusí vylepšit rekord v počtu rodičů s dítětem v šátku či nosítku na jednom místě. Jsou totiž jeho hrdým držitelem z roku 2016, kdy se ve zdejším amfiteátru sešlo 457 maminek a tatínků s dětmi na břiše. A ačkoli je Mirakulum určeno hlavně dětem, rádi tu 18. srpna přivítají i ty, jejichž rok narození nezačíná dvojkou, ale jedničkou. „Těšíme se, že k nám opět zavítají i dvojčata a vícerčata, která už jsou rodiči či dokonce prarodiči,“ zve k návštěvě Jiří Antoš a připomíná, že pravidelnými účastníky srpnového Dne vícerčat jsou třeba dvě dámy, které již dávno oslavily padesátku.

Letošním hlavním rekordem bude lidská duha z vícerčat. „Právě proto bychom chtěli vícerčata požádat, aby přišla v barevných tričkách. Děti do jednoho roku by měly mít trička červená, děti od jednoho do dvou let oranžová, ta mezi druhým a třetím rokem žlutá a tak dále. Všichni společně pak v našem amfiteátru v jednu hodinu odpoledne složíme duhu,“ popisuje Jiří Antoš.

Vícerčata, která se předem zaregistrují a zapojí se do pokusu o rekord (registrace předem je nutná!), budou mít vstup do parku zdarma stejně jako „klokaní“ páry, tedy rodič s dítětem na břiše (v šátku či nosítku). Dva členové jejich doprovodu pak zaplatí za celý den každý jen 140 korun. Registrovat se můžete už nyní prostřednictvím formuláře na webu www.mirakulum.cz nebo e-mailem na skoly@mirakulum.cz.

Park ale bude samozřejmě otevřený i všem ostatním návštěvníkům, kteří zaplatí běžné vstupné. Těšit se mohou nejen na rekordy, ale i na další program, třeba na Spejbla a Hurvínka či na unikátní hudebně-taneční představení Dog Dancing tedy tanec pejsků. Kromě Vodního světa, Lanového parku, dřevěného hradu s osmi věžemi či všech dalších lákadel, které Mirakulum nabízí, bude jezdit také úzkokolejná mašinka a v provozu bude rovněž nedaleký tankodrom.

Jakou barvu trička by si měla obléci vícerčata, jež se budou chtít zapojit do pokusu o rekord

Děti 1 – 12 měsíců: červené triko

Děti 13 – 24 měsíců: oranžové triko

Děti 25 – 36 měsíců: žluté triko

Děti  3 – 5 let: zelené triko

Děti  6 – 8 let: modré triko

Všichni od 9 – 100 let: fialové triko

 

Rekordy vytvořené v minulých letech v Parku Mirakulum:

19. srpna 2017 dokázalo 198 návštěvníků pod vedením bubeníka Tokhiho a Groove army po dobu 3:45 minut vybubnovat společně skladbu WeWill Rock You metodou „body percussion“ (bubnování na své vlastní tělo).

Ve stejný den se podařilo zformovat mašinku čítající 167 vícerčat, která se poté prošla po ploše amfiteátru.

Od srpna 2016 je Park také držitelem rekordu Nejvíce trojčat na jednom místě. V jednu chvíli se zde sešlo šestero trojčat, celkem tedy 18 dětí pocházejících z trojčat.

V roce 2016 zahrálo 586 návštěvníků pod vedením bubeníka Tokhiho a Groove army tradiční africkou skladbu zvanou Moribayassa. Zúčastnění hráli na 338 bubnů a další stovky boomwhackerů (ozvučné trubky různých délek a zvuků).

V témže roce se v mirakulovském amfiteátru sešlo 457 rodičů, jež nesli své dítě v nosícím šátku nebo ergonomickém nosítku upevněném na svém těle.

Fota: Archiv Mirakulum

-------------------------------------------------------------------------------------

O Parku Mirakulum:

Park Mirakulum se rozkládá na více než deseti hektarech. Areál není určen pouze dětem, jeho předností je, že nabízí zábavu celé rodině. Předloni se rozrostl například o monumentální Lesní město, loni se otevřela vesnička a osmá věž, které svým pojetím nemá jinde v Evropě obdobu.  

Více na www.mirakulum.cznebo na www.facebook.com/ParkMirakulum                                                                                                                                                  

S dodatečnými dotazy a požadavky se neváhejte obrátit na:

Paní Danu Samkovou, mobil:777 648 997, e-mail: samkova@seteva.cz

Slavíme narozeniny

Rok 2011

Píše se rok 2011

2011 Milovický folklór

Tátové překonali ostych a bez obav vstupují do našeho centra. Patří sem!  Z mateřského centra je nově Rodinné centrum Milovice.

V září jsme slavnostně otevřeli moderní klubovnu. Investovali jsme vlastních 200 tisíc, město Milovice přispělo 500 tisíci a díky firmě Henkel máme keramickou pec a další vybavení. Děti k nám nově chodí na keramiku, výtvarný a dramatický kroužek.

Zakládáme Dětský folklórní soubor Mlynařice. Obnovujeme a udržujeme tradiční lidové zvyky a obyčeje v regionu Polabí.

Děti odrůstají a jejich potřeby se mění, naši podporu ale potřebují stále. Zaregistrovali jsme sociální službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Slavnostní otevření dalších prostor RC, dnešní vchod B. Rút Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu   nám předává dárek.

Dětský folklórní soubor  Mlynařice

 

Slavíme narozeniny

Rok 2010

Píše se rok 2010

2010 - Zapouštíme kořeny 

Vysadili jsme 8 stromů v rámci výzvy Nadace VIA Zapusťme kořeny.

Pro děti od 3 let jsme založili Lesní Klub Skřítek. Jsme druhá nejstarší lesní školka v České republice.

Máme také černé na bílém, že jsme ministerstvem „Uznaná organizace v prorodinných službách“ Glejt nám předala osobně prezidentka Sítě mateřských center Rút Kolínská.

Rozšířili jsme nabídku programů a návštěvníci se jen hrnou. Svůj podíl na tom má, od února úřadující, ředitelka Lída Šimková.

Sázení stromů v rámci projektu Zapusťme kořeny v parčíku u zastávky Armádní

Lesní klub Skřítek, za každého počasí venku.

Slavíme 15.narozeniny

Rok 2009

Píše se rok 2009

Krize se nevyhne ani našemu Rodinnému centru. Rok 2009 je pro naší existenci zlomový. Profesionalizujeme se a nároky na čas všech zapojených rostou. Část původních zakladatelek už se činnosti nemůže věnovat v plném rozsahu a odchází.

Hledáme nové členky a dobrovolnice s vervou do budování centra. Neúspěšně. Chceme vlastní klubovnu. Prostory máme. Jenže bez rekonstrukce to nepůjde. Zadarmo to neumíme. Jsme v začarovaném kruhu. Nejsou lidi, nejsou peníze, ale zájemci o služby nepřestávají klepat na dveře. Centrum se stalo oblíbeným místem setkávání.

To je závazek. Nevzdáme to!

Koláž 2009

Slavíme 15.narozeniny

Rok 2008

Píše se rok 2008

 

Zájem o naše služby je obrovský .

Rok 2008 je pro centrum skutečný boom.

Zatímco ve světě zuří finanční krize, v Milovicích jedeme na plné obrátky. V centru běží celodenní program pro děti, rodiče nebo pro potomstvo i rodičovstvo dohromady, a to každý pracovní den!

Ředitelského křesla se po odchodu Jitky Bohušové ujímá rodačka z Nového Boru Ivana Backová.

 

Koláž 2008

Slavnost rodin

Rodiny oslavili svůj svátek již po šesté

 

Okolo 350 rodičů s dětmi se sešlo v sobotu 19. 5. na zahradě Domova Mladá na Slavnosti rodin.

Letošní ročník se nesl ve znamení stého výročí vzniku republiky. Kromě dobově oděných účinkujících mohli návštěvníci vidět vystoupení potulného divadla a Klauna Otíka. Program zpestřil i dobovými písněmi Flašinetář Honza.

Každý účastník obdržel na památku trikolóru a mohl si zakoupit speciální vydání novin z let 1918 a 2018. Počasí nám přálo a tak jsme si příjemné odpoledne v rodinném kruhu užili.

Děkujeme za podporu městu Milovice a sponzorům ČZPZ, firmě Fiala a Truhlářství Svátek.

Na příští ročník Slavnosti rodin se těší

                                                    tým Rodinného centra Milovice

slavnost rodinslavnost rodinslavnost rodinflašinetářslavnost rodinklaun a carmen

Slavnost rodin

Slavnost rodin již pošesté v Milovicích

Letošní ročník bude zaměřen ke stému výročí vzniku Československa. Celá rodina se může těšit na dobová i současná vystoupení. Divadlo Studna zahraje jarmareční pohádku princ Jaromil, Flašinetář Honza připomene atmosféru tehdejší doby a budete si moci zahrát hru čára. Klaun Otík Bidlo a Lucka se zumbou účastníky zase rozproudí.

Kromě vystoupení děti čeká jízda na koni, trampolína, skákací hrad, malování na obličej a tvořivé dílny. K tomu všemu dobrá hudba, speciální vydání novin a občerstvení.

Přijďte i vy v sobotu 19. 5. od 14 hodin na zahradu Domova Mladá (Rakouská 552).

Za organizátory Rodinné centrum Milovice

zve

Ludmila Šimková.

slavnost rodin

 

Slavíme 15.narozeniny

rok 2007

Píše se rok 2007

V roce 2007 se Jitka Bohušová, jedna ze zakladatelek centra, ujímá kormidla. Jako ředitelku a koordinátorku ji hřeje nejen pocit dobře odvedené práce, ale i suma na bankovním účtu. Sláva! Pobírá regulérní mzdu.

Mladé milovické matky se také chtějí uplatnit v praxi. Jenže běžný pracovní trh nabízí jen plné úvazky. A opět je to centrum, které jim pomůže. Zaměstnáváme dvě ženy na částečný úvazek a mají služby podle jejich časových možností.

Máme víc personálu, pestřejší program, návštěvníci se jen hrnou. Bez dlouhodobého plánu už se neobejdeme. Dáme hlavy dohromady a vznikne strategie až do roku 2010. Máme nastavené procesy, lidi se tu cítí dobře.

Už je to tak, jsme profíci, kdo by to byl do nás řekl!

 

koláž

Slavíme 15.narozeniny

rok 2006

Píše se rok 2006 

 

Pro Pluto byl rok 2006 naprosto zlomový, přišlo o statut planety, asi moc zlobilo.

Na oběžné dráze  rodinného centra Milovice se také dějí převratné změny. Čerstvá vlna místních rodiček zakládá Mimiklub pro maminky s nejmenšími dětmi. Kojenci si tu užívají masáž a jiné hýčkání natolik, že na zlobení nemají kdy a jejich mamky se tu dozvídají novinky nejen z péče o miminka. Klub si získal takovou oblibu, že funguje nepřetržitě dodnes.

Věhlas našeho centra dosáhne až do Prahy, na ministerstvo. Jeho finanční injekce katapultuje naší organizaci z nadšenecké, ale dobrovolnické úrovně na profesionální.

 

koláž

ÚKLID MILOVIC

V Milovicích proběhl 12. ročník jarního úklidu města  v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

V sobotu 7. dubna proběhl úklid Milovic ve spolupráci Rodinného centra a města Milovice za podpory firmy FCC ČR a iniciativy Ukliďme Česko. Dobrovolníci uklízeli nejen u svých domů, ale i v přilehlých lokalitách.Do úklidu se také zapojili  děti ze ZŠ Juventa,  Nízkoprahový klub, Tagert sport Milovice, Alpíci, lesní mateřská školka Skříteka další dobrovolníci z řad občanů.  450 dětí ze základní školy Juventa nasbíraly 55 pytlů v okolí školy, přilehlém parku a u tůní Josefov. Základní škola T. G. Masaryka  se vydá na úklid až koncem dubna.
Všem, kteří se úklidu účastnili, děkujeme. Máme radost z toho, že letos byla větší účast dobrovolníků než v loňském roce. Možná tomu napomohlo krásné počasí.
Celkem se  úklidu vnitřní části města  účastnilo  121 dospělých a 81 dětí.Ze ZŠ Juventa se úklidu účastnilo 450 dětí. Letos bylo sebráno 6,46 tuny odpadu po celém městě a jeho okolí .Množství odpadu svědčí o tom, že některým občanům našeho města nic neříká pořádek. Buďme občany, kteří udělají pár kroků k odnesení odpadu na určená místa. Podpoříme tím udržování pořádku a čistoty ve městě.
Za Milovice krásnější!
Mgr. Ludmila Šimková
Lenka Průšková, koordinátorka úklidu

rok 2004

rok 2005

Píše se rok 2004 a 2005

Huráááá, v Milovicích máme mateřské centrum!!! Píše se rok 2004.

Slavnostní otevření pro veřejnost proběhne 15. dubna, pár dní před vstupem Česka do EU. Rekonstrukce budovy stála spoustu naší energie, moře dobrovolnických hodin, ale stálo to zato. Od teď máme otevřeno každý všední den celé 3 hodiny!

 

Rok 2005 je už ve znamení profesionality. Máme dvě placené provozní. Pro spoustu místních jsme vyhledávaným útočištěm nejen v zimě a blátivých dnech, ale i centrem kultury a zábavy celoročně.  

Slavíme 1. výročí. Plat za práci pro mateřské centrum zatím nikomu nechodí, ale to nás neodradí a troufáme si na víc. Žádáme o grant na naši činnost na ministerstvu.

 

rok 2003

Píše se rok 2003

 

2003 - vzpomenete si, co jste tento rok zažili? 

Pro nás je to rok 0. 

Úkol zněl jasně: Vytvořit něco smysluplného, aby se Petra a Lída nezbláznily na mateřské dovolené. Osamocené těhotné ženy marně hledaly záchytné body či stejně smýšlející ženy. Cítily bezmoc v kulisách zdevastovaných Milovic. Až najednou Petra přichází s nápadem založit mateřské centrum - místo setkávání rodičů. Vychází z vlastní zkušenosti, kdy do jednoho takového docházela v Praze na předporodní kurz.

A pak už mají věci rychlý spád.

V únoru se už 5 žen rozhodne vybudovat mateřské centrum s programem pro děti.  Začnou hledat vhodné prostory a shánět finanční prostředky na provoz.

V březnu je oficiálně založena nezisková organizace  Maminky dětem, o.s.

V září zakladatelky nacházejí vyhovující prostory v budově na Náměstí 30. června 507

V říjnu už mají podepsanou podnájemní smlouvu s majitelem prostor.

V listopadu začíná rekonstrukce. Chystá se velká proměna neutěšených prostor v útulné místo pro rozvoj.

15.výročí spolku

V roce 2018 spolek Maminky dětem slaví 15 let

 

Spolek Maminky dětem z Milovic letos oslavuje 15 let od svého založení. Spolek vznikl v roce 2003 z podmětu několika maminek, které cítily potřebu trávit více svého volného času smysluplnými činnostmi, které by naplňovaly jak maminky, tak jejich děti. Z počátku se scházely na pískovištích a organizovaly menší akce zejména pro své děti a později i pro další rodiče z Milovic.

V roce 2004 se jim úspěšně podařilo otevřít Mateřské centrum na nám. 30. června 507, ze kterého se stalo v roce 2011 centrum Rodinné.  Rodinné centrum nabízíprostor pro trávení volného času rodičů s dětmi, pořádá kurzy péče o novorozence a batolata (mimiklub), vzdělávání pro rodiče, kroužky pro děti a  příměstské tábory. RC vytváří veřejný prostor, kde se lidé potkávají, navazují kontakty a získávají informace.

Dnes spolek provozuje v Milovicích nejen Rodinné centrum, ale i dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež, zastřešuje Lesní mateřskou školu Skřítek, Dětský folklórní soubor Mlynařice a Centrum poradenství a intervence POINT.Každoročně pořádá několik velkých akcí pro rodiny v Milovicích. Svou činností se aktivně podílí na komunitním životě v mladém městě Milovice.

Všechnu tuto činnost zajišťují nejen pracovníci, ale také velké množství dobrovolníků.  Sdružením prošlo za 15 let 100 členek a členů, kteří se na rozvoji organizace podíleli.

Pokud máte chuť a zájem, můžete se zapojit  i VY.

Mgr. Ludmila Šimková, spoluzakladatelka

 

Více o činnosti spolku na:

www.rcmilovice.cz

www.nzdmmilovice.cz

www.pointmilovice.cz

 

Poděkování dárcům oblečení a pomůcek pro děti

 

Děkujeme všem dárcům věcí do charity. Všechny věci jsme zdárně roztřídili. Část věcí si rozebrali potřební z Milovic a ostatní věci budou odvezeny do porodnice v Nymburku, Naděje Mladá Boleslav, Domov Pod lipou Lipník a do Fondu ohrožených dětí Praha – Štěrboholy.

Další sbírka proběhne na jaře 2018.

Děkujeme.

L. Šimková

za RC Milovice

 

 

 

Listopad 2017

 

Cesta pohádkovým lesem

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

V neděli 17. 9. se konal již 14. ročník Cesty pohádkovým lesem. Organizátoři z rodinného centra ve spolupráci s Poutníky Štěstěny, 59. Přední hlídkou RoyalRangers Milovice,Alpíky, Target sport Milovice, žáky ZŠ T.G. Masaryka a ZŠ Juventapřipravili pro děti 9 stanovišť s různými úkoly. Děti na cestě potkaly pohádkové postavičky Sněhurku se sedmi trpaslíky, piráty, Mimoně, Bořka stavitelea mnoho dalších. Mohli si vyzkoušet jak se staví zeď nebo uvařit krupičnou kaši. V cíli na každého účastníka čekala odměna. Kromě toho měly děti možnost svézt sena koni, nechat si ozdobit obličej či vyrobit si placku.  Příznivé počasí vylákalo spoustu dětí s rodiči. Cesty účastnilo okolo 380dětí.

Poděkování patří všem 70 dobrovolníkům z řad členek Maminky dětem z.s.,aktivním rodičůma všem pomocníkům. Akce se konala s podporou České průmyslové a zdravotní pojišťovny ve spolupráci s městem Milovice.

Věříme, že se akce všem zúčastněným líbila a těšíme se na jubilejní 15. ročník.

Mgr. Ludmila Šimková

Ředitelka RC Milovice

Dopravní výchova

Nestačí se jen připoutat v autě

Základní školy v Lysé n. Labem se od září 2017 zapojí do projektu Dopravní výchova názorně a prakticky zapamatovat si navždycky 2. Projekt již druhým rokem realizuje Rodinné centrum Milovice za podpory ŠKODA AUTO a. s.  v  regionu Nymburk a Mladá Boleslav.

Každý den nás čeká cesta do školy, na kroužky, tréninky či za zábavou – pěšky, autem nebo na kole. A to za každého počasí, v zimě ráno i večer za tmy… Co dělat, abychom se domů vrátili v pořádku a nezranili se nejen cestou, ale i při našich oblíbených sportech? A jak si poradit nebo jak pomoci druhým, když se něco stane?

Na tyto a jiné otázky dětem  z 1. stupně odpoví lektorky primární prevence dětských úrazů Ing. M. Vítů a Mgr. H. Torresová,  které pro děti připravili originální interaktivní semináře, kde si budou moci ověřit a doplnit své znalosti a vyzkoušet rozličné pomůcky pro svou bezpečnost.

Nestačí se jen připoutat v autě, nebo vzít si cyklistickou helmu, je třeba udělat to správně!

Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka RC Milovice

dopravni vychova

Prázdninové kluby

Král Karel IV. navštívil děti na táboře

O prázdninách 2017 jsme realizovali 4 turnusy příměstských táborů na kterých se vystřídalo okolo  80 dětí. Několik dětí se účastnilo i všech čtyř turnusů.

Každý běh měl jiný program a vedl ho jiný tým.  První běh měl téma Cesta kolem světa, druhý Olympiáda,  třetí Karel IV. a čtvrtý Vynálezy a objevy.

Například na třetím běhu  se děti během týdne  seznamovaly s dobu ve které žil Karel IV. Vyzkoušely si tradiční řemesla, navštívily hrad Karlštejn a připravily slavnostní hostinu.  „Cílem programu bylo zábavnou formou přiblížit tuto dobu dětem“,  uvedla autorka programu Iva Vosáhlová.

A co na to děti?

Odcházely každý den spokojené a unavené. Mnohé se ptaly zda budou tábory i příští rok. Již teď odpovídáme, ano. Máme v plánu i v dalším roce příměstské tábory pořádat.

4. 8. 2017 Mgr. Ludmila Šimková (hlavní vedoucí)

Kurz Rozvíjím svůj svět

Od ledna co června probíhal v rodinném centru ve spolupráci s neziskovou organizací Spiralis kurz určený pro ženy, které se chtějí rozvíjet, podnikat, měnit svět kolem sebe. Celkem kurz absolvovalo 20 žen z celého regionu. Během kurzu se dozvěděli na naučili spoustu nových věcí.

V předmětu Prezentační a komunikační dovednosti absolventka Veronika Hermachová uspěla na výbornou. Využila veškerých dostupných prostředků a svou značku Hezkej Pytlík reprezentuje zábavnou formou i v obědové pauze a prodeje prokazatelně stoupají. Doporučení týmu RozvíjímSvůjSvět: Jen tak dál! Vy ostatní, připravte si dostatečně plnou peněženku a těšte se na krásné nové látky, střihy a originalitu. Odoláte jen stěží.

Děkujeme všem absolventkám za jejich nasazení a týmu Spiralis za jejich vedení.

30. 6. 2017 Mgr. Ludmila Šimková

Slavnost rodin

V sobotu 20. 5. proběhl na zahradě Domova Mladá 5. ročník Slavnosti rodin. Tuto akci pořádá rodinné centrum k příležitosti Dne rodin ve spolupráci s Domovem Mladá.

Účastníci mohli zhlédnout bohatý program – vystoupení mažoretek, ukázku výcviku psů kynologického klubu Milovice, vystoupení DFS Mlynařice. Dětem se nejvíce líbila divadelní představení o Červené Karkulce a Balónkovou show s kouzelníkem. Všichni se mohli zapojit do zumby pro malé i velké pod vedením Lucie.

Na zahradě bylo možné svézt se na koni, přitulit se k pejskovi Agátě, vyzkoušet trampolínu či skákací hrad. Děti si mohly vyrobit něco z keramiky, zahrát si hry či lézt po laně. Celkem se akce účastnilo 458 rodičů s dětmi.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění akce. Především spolupořadateli - Domov Mladá a klientům, kteří nám pomáhali.

Děkujeme za podporu : městu Milovice, firmě Fiala a.s., panu Svátkovi a České průmyslové a zdravotní pojišťovně.

Děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat a těšíme se na další ročník.

Za pořadatele

Mgr. Ludmila Šimková, RC Milovice

mlynaricedivadlozumbaklaun

13. narozeniny

Rodinné centrum Milovice slaví 13. narozeniny

V dubnu 2004 otevřelo poprvé své dveře dětem a rodičům nově zřízené Mateřské centrum v Milovicích. Centrum vzniklo na základě iniciativy a činnosti občanského sdružení Maminky dětem.  Sdružení, které založily maminky na mateřské dovolené a reagovalo na potřebu zázemí pro aktivity rodičů s dětmi.  Po půlročním hledání vhodného zázemí se jim podařilo zakotvit v bývalém domě důstojníků v Milovicích.  Z bývalého důstojnického baru je dnes velká herna pro děti. Časem tento prostor byl kapacitně naplněn natolik, že bylo potřeba rozšířit zázemí. To se povedlo v roce 2011 za podpory města (vznikla klubovna) a zároveň došlo k přejmenování z mateřského centra na centrum rodinné.

Dnes má rodinné centrum dva oddělené vchody do herny a do klubovny a nabízí volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi od narození do školního věku.  Dále se zaměřuje  naaktivity na podporu rodiny, především v oblasti výchovy dětí a partnerských vztahů. Vytváří zázemí opory a podpory rodičů s dětmi, které se v tomto městě teprve zabydlují a řeší různé životní situace.

Jak se centru daří dnes,  ilustrujeněco málo ze statistiky. V roce 2016 bylo otevřeno RC pro veřejnost celkem 208 pracovních dní.

Aktivity navštívilo celkem510 jednotlivých rodičů.  Dále proběhlo5 velkých víkendových akcí, kterých se účastnilo okolo 1000 dětí a dospělých. Do celkem osmi pravidelných kroužků docházelo 187 dětí (za 1. a 2. pololetí).Provoz zajišťují 3 zaměstnankyně,  dalších 25  lektorů a spolupracuje okolo 50 dobrovolníků.

 

Za vznikem RC a jeho fungováním bylo a je mnoho nadšených lidí, kteří svou prací přispěli k jeho rozvoji buď jako dobrovolníci nebo jako pracovníci.

Všem těm, kteří se na činnosti RC podíleli, patří velký dík.

Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás a zveme Vás na den otevřených dveří  čtvrtek 6. 4. 14 – 18 hod. Vstup zdarma.

 

Mgr. Ludmila Šimková, ředitelka RC

Duben 2017

 

Ukliďme Česko

V Milovicích proběhl 11. ročník jarního úklidu města v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko

V sobotu 8. dubna proběhl úklid Milovic ve spolupráciměsta Milovice a Maminky dětem, z.s. za podpory firmy FCC ČR. Dobrovolníci uklízeli nejen u svých domů, ale i v přilehlých lokalitách.Do úklidu se také zapojili  děti ze ZŠ Juventa, ZŠ T.G.Masaryka, Nízkoprahový klub, Tagert sport Milovice, lesní mateřská školka Skříteka další dobrovolníci z řad občanů.  Dobrovolníci z Tagert sportu uklízeli již v pátek před akcí za deště okolí Hakenova stadionu. Základní školy se vydali na úklid v dalším týdnu.

Všem, kteří se úklidu účastnili, děkujeme. Máme radost z toho, že i málo nadšenců dokáže vykonat mnoho práce, která je vidět. Celkem se  úklidu vnitřní části města  účastnilo  60 dospělých a 53 dětí . Letos bylo sebráno okolo tun odpadu.Množství odpadu svědčí o tom, že některým občanům našeho města nic neříká pořádek. Buďme občany, kteří udělají pár kroků k odnesení odpadu na určená místa. Podpoříme tím udržování pořádku a čistoty ve městě.

Za Milovice krásnější!

Mgr. Ludmila Šimková

Lenka Průšková, koordinátorka úklidu