Obsah

INDIVIDUÁLNÍ DRAMATERAPIE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

 

Setkání trvá 50 minut.

Cena za setkání: 800Kč.

Úvodní kontraktující setkání: 300Kč.

Kdy: úterý dle domluvy.

Kde: Dílna v přízemí RC Milovice
 


Nabízím podporu dětem, dospívajícím i dospělým v náročných životních situacích, při vztahových problémech, ale také v seberozvoji a sebepoznávání. 
 

V případě zájmu mne kontaktujte:

Dramaterapeut

Mgr. Lenka Veitová, Ph.D.

Mail: veitova.lena@gmail.com

tel.: 721 621 905

Budu se těšit na setkání

 

Nabízím jinou formu psychoterapie. Občas slova nestačí. V dramaterapii lze vyprávět svůj příběh jinak. Třeba tělem, zvukem, rolí, metaforou…nebo?

Dramaterapie se řadí mezi kreativně-umělecký terapeutický přístup. Jedná se o samostatný obor založený na specifickém užití divadelních prostředků k dosažení terapeutických cílů. V kreativním procesu hledáme vnitřní rovnováhu v oblasti psychické, somatické a kognitivní. Dosahujeme žádoucích změn v životě, tak aby se zvyšovalo pozitivní prožívání subjektivní kvality života. V dramaterapeutickém procesu se propojujeme se svým tělem a emocemi. Pomocí aktivní tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, práci s tělem a prostorem vytváříme hru, příběh, role, situace, které nám pomáhají rozšiřovat náhled na vlastní život, hledáme nové způsoby řešení obtížné životní situace, konfliktu, zpracováváme negativní emoce či traumatické zážitky, posilujeme také integritu osobnosti skrze pozitivní a korektivní zážitek ze hry. Tvůrčí techniky a umělecké prostředky nám pomáhají neverbální cestou snadněji ventilovat a vyjádřit to, co uvnitř sebe prožíváme. Nemusíme o všem mluvit, a přesto to lze vyjádřit.

Když si dovolíme hrát si, hra nás vždy odmění. Přináší uvolnění, radost a zpřítomnění.

Budeme si hrát a taky hledat, zkoušet, zkoumat, posilovat, rozvíjet, růst, podporovat, provokovat, riskovat….

  • Hledat sami sebe
  • Posilovat vnitřní stabilitu i flexibilitu
  • Zkoušet reagovat a řešit své problémy jinak
  • Zkoumat svůj příběh z nové perspektivy

 

Veitová

O mně

Jsem dramaterapeut a speciální pedagog.

Mým odborným terapeutickým zázemím je sebezkušenostní výcvik v Dramaterapii a Arteterapii zaměřený na metodu Developmental Transformations (700 h.), tzv. „Vývojové proměny“, garantovaný Institute for Developmental Transformations (DvT), New Haven (USA) a profesní asociací Dramaterapeutů České republiky (ADCR). V takto vedeném dramaterapeutickém procesu vědomě pracuji s metaforou, projekcí, repeticí a variaci, kladu důraz na práci s tělem ve smyslu vědomí sebe sama (ukotvení sebe) a zpřítomnění. V procesu, když je to potřeba, pracuji i s výtvarnými prostředky.

Při své práci stavím na první místo terapeutický vztah s klientem, který pro mne znamená především vztah lidský.

Díky dramaterapii se dívám na svět hravěji. Nestydím se, když je trapnost ve vzduchu.

A díky DvT si uvědomuji konstantní nestabilitu a nepředvídatelnost našeho bytí.  Život je příliš dlouhý a zároveň krátký na to, abychom ho přečkali bez jakékoliv bouře.

Doprovázím trpělivě, svobodně, autenticky a bezpečně klienty k hledání svých zdrojů, které je posílí ustát bouři na rozbouřeném moři životních událostí a vztahů i k hledání cesty v sobě najít sílu, jak rozvlnit nehybnou hladinu stereotypu a cyklicích se nefunkčností.

Je pro mne důležité svůj život žít a nejen přežít.

Věřím, že změna je vždy možná.

 

 

dramaterapie