Obsah

Mediace

Znáte určitě rčení, že dohoda je možná skoro vždy a že normální je nesoudit se?

Jak to ale udělat, když toho druhého mám skutečně plné zuby a vím, že se s ním nedokážu domluvit (zatím)?

Můžete v této situaci zkusit mediaci.

https://mujmediator.cz/

 

Ing. Ivana Hrušková, DiS
zapsaný mediátor
v Seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti
Prvního pluku 621/8a, Praha 8, 186 00  
IČ: 88042162
mobil: +420 774 734 359 

ihruskova@zapsanymediator.eu

 

Mediace v praxi

Znáte určitě rčení, že dohoda je možná skoro vždy a že normální je nesoudit se? Jak to ale udělat, když toho druhého mám skutečně plné zuby a vím, že se s ním nedokážu domluvit (zatím)? Můžete v této situaci zkusit mediaci.

Co je to mediace? Dobrovolný, mimosoudní, rychlý a levný způsob řešení konfliktů mezi znesvářenými stranami.

Kdo je mediátor? Nezávislý a neutrální průvodce vaším společným rozhovorem. Ten, kdo vám pomáhá se domluvit, najít společnou řeč, pochopit se. Mediátor není soudcem, advokátem ani terapeutem. Není ten, kdo bude říkat, co máte udělat. Rozhodnutí co máte udělat a odpovědnost za toto rozhodnutí je vždy na vás.

Kde všude mediace pomáhá? V občanskoprávních sporech, v rodinných sporech, v obchodních sporech. Pokud už jste se s vaším sporem obrátili na soud, můžete i tak mediaci vyzkoušet. Mediaci lze využít v každé fázi sporu.

Jak mediace probíhá? Domluvíme si termín, vysvětlím vám, jak bude jednání probíhat, a odpovím na vaše otázky. Pokud se rozhodnete, že mediaci zkusíte, podepíšeme smlouvu o provedení mediace a tím mediace začíná.

Je mediace dobrovolná? I když podepíšete smlouvu o provedení mediace, můžete kdykoli váš rozhovor ukončit. Mediace je vždy dobrovolná a nikdo vás nemůže nutit, abyste proti své vůli pokračovali, pokud usoudíte, že tento způsob řešení vaší situace není pro vás ten pravý.

Co je výsledkem mediace? Pokud je mediace úspěšná a strany se dohodnou na řešení své situace, mediace končí písemnou nebo ústní mediační dohodou. Pokud probíhá soudní řízení, je třeba tuto dohodu uzavřít písemně a předložit soudu jako návrh na smírné řešení sporu. Soud tuto dohodu schválí ve formě soudního smíru. Pokud jste se ještě k soudu se svým sporem nedostali a chcete mít jistotu, že vaše dohoda bude právně vymahatelná, je možné dohodu sepsat ve formě notářského či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Ukončení mediace? Pokud se strany během mediace dohodly a uzavřely mediační dohodu (ústní či písemnou), mediace končí. Podle typu sporu je možné, že bude třeba sejít se vícekrát, v tom případě se dohodneme na dalším termínu.

Hradí se mediace? Ano, na ceně se podílí každá ze stran rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak. Platí se v hotovosti po ukončení setkání.

Místo setkání? Mediační kancelář Ing. Ivana Hrušková, DiS. Adresa Prvního pluku 621/8a,
Praha 8 – Karlín. Telefon 774 734 359, email: ihruskova@zapsanymediator.eu