Obsah

VEŘEJNÁ SBÍRKA "POMOC RODINĚ S PATERČATY"
 

AKTUALITY

2.6.2019 oslaví Terezka, Martin, Deny, Míša a Alex své 6. narozeniny.

Předškolní vzdělávací program Maxík všechny děti velmi bavil. Naučily se spoustu nových věcí, básniček, procvičily jemnou i hrubou motoriku, paměť, sluchové rozlišování i zrakovou pozornost. Při nácviku dovedností od ledna do května 2019 jsme se zapojili oba rodiče zároveň. I tak nám procvičování zadaných úkolů s dětmi denně zabralo 2-3 hodiny.

Moc děkujeme paní učitelce, která nás kurzem Maxík vedla.

Děti čeká poslední školní rok v MŠ.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem paní učitelkám, které letos učily naše děti. Přejeme jim příjemně prožité prázdniny

Alexandra a Antonín (rodiče paterčat)

 

 

POZOR RODINNÉ CENTRUM SE PŘESTĚHOVALO !
NOVÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ DARŮ:

Rodinné centrum Milovice
pro paterčata
Komenského 581
289  24  Milovice

Jak funguje správa peněz z TÚ

Transparentní účet zřídil spolek Maminky dětem již v roce 2015. Každoročně jsme povinni podávat vyúčtování Středočeskému kraji, který sbírku povolil. Z vybraných peněz lze hradit pouze položky schválené SK při vyhlášení sbírky a nic jiného.

Koncem května 2019 jsme zaslali Středočeskému kraji ke kontrole průběžné vyúčtování transparentního účtu za období 5/2018 až 4/2019

Díky sponzorským darům bylo možno v daném období zajistit: stravování dětí v MŠ a ZŠ, kroužky pro staršího bratra, nákup léků, oděvů a obuvi a zejména financovat akce pořádané MŠ a ZŠ.

Děkujeme všem dárcům za finanční a materiální dary. Mgr. Petra Dobiášová (správce obou sbírek pro rodinu s paterčaty)

 

HMOTNÁ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

 Aktuální seznam potřebných věcí zde

Kontaktní email: info@rcmilovice.cz

Adresa pro zasílání darů:

Rodinné centrum Milovice
pro paterčata
Komenského 581
289  24  Milovice

 

Prosíme, abyste do balíčku vložili email, či adresu, abychom Vám mohli poděkovat.

Materiální sbírka pořádaná Rodinným centrem Milovice probíhá již od narození paterčat v roce 2013.
Účelem sbírky je financování potřeb pro paterčata a jejich bratra až do jejich plnoletosti.
Rodiče paterčat děkují všem dárcům a příznivcům


FINANČNÍ SBÍRKA NA POMOC RODINĚ S PATERČATY

Spolek Maminky dětem Milovice vyhlašuje k 2. 4. 2015 povolenou veřejnou sbírku na pomoc rodině paterčat.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 2900747774/2010 (Fio banka, a.s. pobočka Nymburk) na pomoc rodině s paterčaty z Milovic.

Veřejná sbírka byla povolena dne 30. 3. 2015 pod spisovou značkou SZ_044723/2015/KUSK a osvědčení bylo doručeno organizaci dne 1. 4. 2015.

Účelem sbírky je financování potřeb pro paterčata až do jejich plnoletosti. Z transparentního účtu budou hrazeny např. výdaje spojené s nákupem oděvů a obuvi, léků, lékařských zákroků, úpravy bytu pro potřeby 8 členné domácnosti, vybavení dětského pokoje, výdaje spojené se vzdělávacími potřebami dětí a jiné.

Za každý příspěvek, který příznivci paterčatům pošlou, děkujeme.

Za Maminky dětem Mgr. Petra Dobiášová

Vzor darovací smlouvy ke stažení zde. Vyplněné darovací smlouvy k potvrzení zasílejte na info@rcmilovice.cz nebo na adresu Rodinné centrum Milovice,  Komenského 581, 289 24 Milovice .

Stav transparentního účtu můžete sledovat na
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2900747774

Rodinu podporují:

Pavel Šporcl s rodinou
www.pavelsporcl.cz
www.facebook.com/pavelsporcl