Obsah

Keramický kroužek

škol. rok 2022/2023

pro děti od 5 let i dospělé

Kdy: úterky 16.00 - 17.00 a 17.15 - 18.15

Začínáme: 20.9.2022

Pod vedením: L. Valášková

Cena:  130 Kč/ lekci

Kurzovné 2. pololetí ( lekcí): bude upřesněno ,-

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 2

Kde: Dílna (přízemí) Rodinného centra Milovice, Komenského 581


Facebook - keramika Milovice

Keramický kroužek je určen pro děti od 5 let, které budou rozděleny do dvou skupin podle věku.  Malí keramici se  přes základní hmatová cvičení seznámí s keramickou hlínou. Postupně si vyzkouší modelování z volné ruky, což je nejstarší metoda výroby keramiky. Zahrnuje vytváření tlačením, spojování hliněných válečků, vytváření z plátů (vykrajování z plátu, práci se šablonou), zdobení engobami nebo glazováním.
Prací s hlínou si děti nejen procvičí prsty, ale projeví i svou fantazii a tvořivost.
Přenesou své pocity, zkušenosti a zážitky do hliněné podoby, jež Vám předvedou na nějaké z výstav kroužku.

 

Keramika 2022