Obsah

Výtvarka s Míšou - NOVINKA

šk. rok 2024/2025

pro děti 6-do cca 12  let bez rodičů

 

Kroužek určený pro kluky a holky, kteří mají rádi výtvarné a tvořivé aktivity.

Cílem není mít vše dokonalé, ale tvoření si užít.

 

Kdy: úterky 14:15-15:15 hodin 

Zkušební lekce: 10.9.2024

Začátek kroužku: 17.9.2024

Pod vedením: M. Dudková

Cena: 150 Kč/ lekce

Kurzovné 1. pololetí (17 lekcí): 2550,-   (nebude 29.10.2024)

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 3 (do poznámky uveďte jméno dítěte + název kroužku)

Kde: Dílna (přízemí)  Rodinného centra Milovice, Komenského 581