Obsah

Tvořeníčko s prvky Montessori - výtvarka

šk. rok 2022/2023

pro děti  2-5 let s rodiči

max. kapacita 10 dětí

Kdy:  úterky od 9.00 -10.00 hod. 

Termín zkušební lekce: 20.9.2022 (zdarma)

Kroužek začne: 27.9.2022

Pod vedením:  M. Dudková

Cena: 130,-/ lekce

Kurzovné 1. pololetí (17 lekcí): 2210,-

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 24

 

Kde: Dílna (přízení) Rodinného centra Milovice, Komenského 581.