Obsah

Tanečky pro děti - starší děti

šk. rok 2022/2023

pro děti 5-8(9) let

Kdy: úterky 16.00-17.00 hodin 

Zkušební lekce: 20.9. zdarma

Začátek kroužku 27.9.2022

Pod vedením: M. Dudková

Cena: 120 Kč/ lekce

Kurzovné 2. pololetí (14 lekcí): 1680,-

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 33

Kde: Sál Rodinného centra Milovice, Komenského 581

 

Hejblátka

šk. rok 2022/2023

pro děti 3-5 let

Kdy: úterky 15.20-15.50 hodin 

Zkušební lekce: 4.10. zdarma

Začátek kroužku 11.10.2022

Pod vedením: M. Dudková

Cena: 120 Kč/ lekce

Kurzovné 2. pololetí (14 lekcí): 1680,-

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 34

Kde: Sál Rodinného centra Milovice, Komenského 581

Cílem tohoto kroužku je za pomoci různých technik moderního tance získat celkovou pohybovou kulturu a cit pro rytmus a hudbu. To vše se později stává prostředkem pro vytvoření nejrůznějších choreografií, vyjadřující určitý děj, pocit nebo náladu.