Obsah

Tanečky pro děti - starší děti

šk. rok 2023/2024

pro děti 5-8(9) let

 

Kdy:  úterky 16.00-17.00 hodin 

Zkušební lekce: 

Začátek kroužku: 27.2.2024

 

Pod vedením: M. Dudková

Cena: 120 Kč/ lekce

Kurzovné 2. pololetí (15 lekcí): 1800,-    (nebude  30.4.2024)

Na účet č. 107-9282470297/0100  Variabilní symbol: 33 (do poznámky uveďte jméno dítěte + název kroužku)

Kde: Sál Rodinného centra Milovice, Komenského 581

 

Cílem tohoto kroužku je za pomoci různých technik moderního tance získat celkovou pohybovou kulturu a cit pro rytmus a hudbu. To vše se později stává prostředkem pro vytvoření nejrůznějších choreografií, vyjadřující určitý děj, pocit nebo náladu.

 

tanečky