Obsah

PŘÍRODOVĚDEC A MALÝ CHEMIK pro děti od 6 let

Kdy: středa od 16.00

Začínáme: 7. 2.

Pod vedením: J. Vlačihová

Cena: 1280 Kč za 2. pololetí (16 lekcí - do konce května)

Vchod B

chemie